Kupci

Sigurnosno-tehnički listovi

Sigurnosno-tehnički list (STL) osigurava iscrpne podatke o tvari ili smjesi koja se koristi na radnom mjestu. Osigurava poslodavcima, radnicima i krajnjim korisnicima uvid u podatke o kemijskoj opasnosti, uključujući i opasnost za okoliš, kao i mjere predostrožnosti.

Osim toga, STL sadrži podatke i za ostale sudionike u lancu opskrbe. Tako, određene informacije mogu biti upućene onima koji su vezani uz prijevoz opasnih kemikalija, uz promptni odgovor u slučaju nesreće (uključujući i centre za kontrolu otrovanja), uz profesionalnu uporabu pesticida i uz krajnje korisnike. Sukladno Uredbi REACH, STL se mora dostaviti prilikom prve isporuke robe, na službenom jeziku zemlje u kojoj se tvar ili smjesa stavlja na tržište, osim ako zemlja nije propisala drugačije. U Republici Hrvatskoj propisano je da STL mora biti pisan latiničnim pismom na hrvatskom jeziku. Dodatno, u Republici Hrvatskoj STL mora biti uveden u Registar STL-ova pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping.

Za sve Inine komercijalne proizvode izrađuju se sigurnosno-tehnički listovi koji sadrže osnovne informacije o proizvodu, podatke o rizicima, preporuke o zaštitnim mjerama, postupanje u kritičnim situacijama i ponašanje u prometu. Na ambalaži proizvoda su znakovi opasnosti.

STL-ovi proizvoda INA, d.d. dostupni su na ovim stranicama, a za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na sds@ina.hr.

Sigurnosno-tehnički listoviPDF
Atmosferski ostatakOtvori
Benzinske komponente izomerizatOtvori
Bezolovni motorni benzinOtvori
Brodska goriva destilatnaOtvori
Brodska goriva ostatnaOtvori
Dekantirano uljeOtvori
Dizelska gorivaOtvori
FCC benzinOtvori
Gorivo za mlazne motore JET A-1Otvori
IzopentanOtvori
Loživa uljaOtvori
Loživo ulje ekstra lako – LU ELOtvori
Nafta ˝Moslavina˝Otvori
Nafta ˝Slavonija˝Otvori
Nafta PanonOtvori
Nafta Podravina MixOtvori
NON OXY BENZIN RON <95Otvori
NON OXY BENZIN RON <95 (B)Otvori
Plinski kondenzatOtvori
Primarni benzinOtvori
Prirodni benzinOtvori
Prirodni plinOtvori
Sirovina za reformerOtvori
Smjesa sirovih nafti i plinskog kondenzata HrvatskaOtvori
Tekući sumporOtvori
Teški reformatOtvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni izobutanOtvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni normalni butanOtvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni propanOtvori
Ukapljeni naftni plin: propan-butan smjesa, smjesa obogaćena propanom, autoplinOtvori
Ukapljeni naftni plin Propan – propen smjesaOtvori
Propilen (propen)Otvori
Vakum plinsko ulje – lakoOtvori
Vakum plinsko ulje – teškoOtvori