Kupci

Loživa ulja

INA je osigurala značajan broj maloprodajnih i prodajnih mjesta na području Hrvatske koja prodaju loživo ulje ekstra lako (EURO LUEL). Možete ih pronaći na našoj tražilici. Osim toga, INA prodaje i distribuira euro loživo ulje ekstra lako (LUEL) građanima na cijelom području Republike Hrvatske  po prodajnim cijenama goriva važećima na dan isporuke i bez naplate troškova prijevoza. Kupci djelomično sudjeluju u troškovima trajekta kada se radi o isporukama za otoke, kao i troškovima isporuke na najudaljenijim mjestima na kopnu.

EURO LU EL (Loživo ulje ekstra lako)

Kvaliteta Euro loživog ulja ekstra lakog je u skladu s Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.
Prodaja i distribucija Euro loživog ulja ekstra lakog (LUEL) obavlja se na cijelom području Republike Hrvatske po  pristupačnim i transparentnim prodajnim cijenama goriva važećima na dan isporuke.

LUS I

Loživo ulje srednje, ostatno je gorivo koje se pri prijevozu, skladištenju i upotrebi mora predgrijavati. Kao gorivo za proizvodnju toplinske energije koristi se za industrijske peći i velike energetske jedinice. Nastaje frakcioniranjem naftnih destilacijskih ostataka s graničnom vrijednosti količine sumpora u loživom ulju srednjem od najviše 1,0% m/m.

Kvaliteta loživog ulja srednjeg usklađena je s Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.