Održivi razvoj

Zahtjevi za donacije i sponzorstva

Korporativne komunikacije i marketing zaprimaju zahtjeve za donacije i sponzorstva kontinuirano, tijekom cijele godine.

Zahtjev je potrebno poslati najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to isključivo putem elektroničkog obrasca koji se nalazi na ovoj stranici. Ako ste u mogućnosti, obrascu priložite i traženu dokumentaciju (nije obvezno). Samo zahtjevi zaprimljeni putem elektronikog obrasca bit će obrađeni.

Zahtjev za donacije

Zahtjev za sponzorstvo

INA d.d. sve navedene podatke koristi u svrhe odobravanja zahtjeva za sponzorstvom, odnosno donacijom. Osobne podatke do kojih može doći u gore navedene svrhe INA obrađuje u skladu sa svim primjenjivim propisima. Više o obradi osobnih podataka te o kontakt podacima Službenika za zaštitu osobnih podataka kojem se možete obratiti za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka možete pronaći na sljedećem linku: Politika zaštite osobnih podataka u INA d.d.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na broj telefona: 01 6450 711 radnim danom od 8 do 12 sati.

Korporativne komunikacije i marketing javit će Vam se s daljnjim uputama ako je Vaš zahtjev za donaciju/sponzorstvo:

1.  Poslan putem online obrasca

2.  Poslan na vrijeme, što znači najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija/sponzorstvo

3.  U skladu sa smjernicama društveno odgovornog poslovanja Ine

Zahvaljujemo Vam na povjerenju i interesu za našu kompaniju te Vam želimo puno uspjeha u radu!

Ukoliko niste u mogućnosti poslati zahtjev putem online obrasca, iznimno ga možete poslati poštom na adresu:

INA, d.d.
Korporativne komunikacije i marketing
Avenija V. Holjevca 10
10020 Zagreb, Hrvatska
S naznakom „sponzorstva i donacije“

Preporučuje se zahtjevu priložiti:
a) Kratak opis projekta/programa:

·       opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacije da provede priloženi projekt

·       ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta

·       plan rada

·       očekivani rezultati

·       opišite na koji će se način izvršiti ocjenjivanje rezultata projekta

b) Presliku Rješenja o registraciji udruge
c) Preslike ovjerenih financijskih izvještaja o poslovanju udruge u prethodnoj godini.
d) Obrazac proračuna projekta
e) Preporuke, odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa
f) Materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije