O kompaniji

Laboratorij istraživanja i proizvodnje nafte i plina

Područje rada:

  • Aktivna suradnja u istraživanju i definiranje novih istražnih prostora, naftnih, plinskih i geotermalnih sustava,
  • Stručna podrška procesima razrade ležišta i proizvodnje nafte i plina,
  • Visoko kvalitetna izvedba laboratorijskih istraživanja stijena i ležišnih fluida (sirova nafta, plinski kondenzat, prirodni plin, voda) s geološkog, geokemijskog, petrofizikalnog, termodinamičkog, korozijskog i fizikalno-kemijskog aspekta s detaljnom interpretacijom podataka,
  • Izrada stručnih laboratorijskih izvješća, elaborata i studija s interpretacijom podataka,
  • Geotermalna istraživanja i različite laboratorijske analize stijena i vode za ocjenu potencijala geotermalnih resursa.

Stručna osposobljenost za provedbu određenih analitičkih metoda potvrđena je Potvrdom o akreditaciji br. 1048 dobivenom od Hrvatske akreditacijske agencije slijedom norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorij IPNP pokriva sve potrebe projekata istraživanja, razrade i proizvodnje nafte i plina te pruža usluge i vanjskim naručiteljima kao i suradnju sa znanstveno istraživačkim institucijama.

Ključne discipline:

GEOLOGIJA I GEOKEMIJA
Biostratigrafske, petrografsko-sedimentološke i geokemijske analize, interpretacije i studije.

PETROFIZIKA I TERMODINAMIKA
Petrofizikalne analize stijena, EOR i specijalne studije na ležišnim uvjetima, uzorkovanja, PVT analize i studije, karakterizacije ležišnih i procesnih fluida, reološka i korozijska ispitivanja i monitoring.