O kompaniji

Laboratorij istraživanja i proizvodnje nafte i plina

Područje rada definirano je kroz:

  • aktivnu suradnju u istraživanju i definiranju novih istražnih prostora i naftnih sustava,
  • stručnu podršku procesima razrade ležišta i proizvodnje nafte i plina,
  • kvalitetnu izvedbu laboratorijskih istraživanja stijena i ležišnih fluida (sirova nafta, plinski kondenzat, prirodni plin, voda) s geološkog, geokemijskog, petrofizikalnog, termodinamičkog, korozijskog i fizikalno-kemijskog aspekta s detaljnom interpretacijom podataka,
  • izradu stručnih laboratorijskih izvješća, elaborata i studija s interpretacijom podataka.

Stručna osposobljenost za provedbu određenih analitičkih metoda potvrđena je Potvrdom o akreditaciji br. 1048 dobivenom od Hrvatske akreditacijske agencije slijedom norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Uz vlastite laboratorije koji pokrivaju sve potrebe za analizama i monitoringom istraživanja i proizvodnje nafte i plina te pružaju usluge i vanjskim naručiteljima, izgradili smo i partnerske odnose sa sveučilištima, znanstvenim institutima i vanjskim suradnicima.

Ključne discipline:

  • GEOLOGIJA I GEOKEMIJA
    Biostratigrafske, petrografsko-sedimentološke i geokemijske analize, interpretacije i studije.
  • PETROFIZIKA I TERMODINAMIKA
    Petrofizikalne analize stijena, EOR i specijalne studije na ležišnim uvjetima, uzorkovanja, PVT analize i studije, karakterizacije ležišnih i procesnih fluida, reološka i korozijska ispitivanja i monitoring.