Javna nadmetanja

Važni dokumenti

Opći uvjeti za nabavu u društvima INA Grupe

Opći uvjeti za nabavu u društvima INA Grupe sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društva INA Grupe kao Naručitelji nabavljaju od Izvršitelja Usluge i Radove, odnosno kao Kupci kupuju Robu od Prodavatelja, temeljem posebnog Ugovora/Narudžbenica.

Etičko povjerenstvo INA Grupe
E-mail: eticko.povjerenstvo@ina.hr
Adresa:
Republika Hrvatska
Zagreb, Av. V. Holjevca 10, p.p. 555
S obveznim naznakama “Za Etičko povjerenstvo INA Grupe” i “Bez otvaranja”
Tel: +385 (1) 64-52-454 (automatska sekretarica, broj dostupan 24 sata dnevno 7 dana u tjednu) ..

Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno odredbama članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave.

Izvođači i ZZSO u INA Grupi

Ovim vas putem želimo obavijestiti da smo ove godine izmijenili i dopunili pravila zaštite na radu vezana uz Izvođače i Podizvođače. Stoga vas ljubazno molimo da u nastavku pročitate sažetak promjena te o njima obavijestite svoje podizvođače.

INA Grupa OR i ZZSO Dodatak ugovoru

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Standardni obrasci za izvještavanje

Za sve investicijske projekte u INA, d.d., za čiju je implementaciju zadužen Sektor upravljanja investicijama i održavanjem, nakon sklapanja ugovora s vanjskim partnerom, bilo za projektiranje, nabavu i isporuku materijala i opreme ili izvođenje radova, odabrani vanjski partner dužan je, nakon uvodnog sastanka s INA implementacijskim timom, izvještavati o napretku implementacije projekta po standardnim obrascima.