O kompaniji

Certifikati

U cilju održavanja vodeće pozicije u regiji, u skladu sa zahtjevima i očekivanjima vlasnika/dioničara, kupaca, dobavljača, radnika, poslovnih partnera, društvene zajednice i ostalih zainteresiranih strana, kontinuirano nastojimo unaprjeđivati poslovne procese i kvalitetu svojih proizvoda i usluga.

Slijedeći svjetske trendove, naši su poslovni procesi već sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća posjedovali certifikate sustava upravljanja koje stalno održavamo i proširujemo u skladu sa zahtjevima. INA, d.d. i ostala društva INA Grupe posjeduju sljedeće certifikate:

INA, d.d.

INA, d.d. (na razini kompanije)

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

Lokacija Rijeka

Lokacija Sisak

Centralni ispitni laboratorij

Usluge kupcima i maloprodaja

INA Grupa

INA MAZIVA d.o.o.

Crosco d.o.o.

STSI d.o.o.

INA-Vatrogasni servisi