Javna nadmetanja

Izvođači i ZZSO u INA Grupi

Ovim vas putem želimo obavijestiti o izmjenama i dopunama pravila zaštite na radu vezana uz Izvođače i Podizvođače. Stoga vas ljubazno molimo da u nastavku pročitate sažetak promjena te o njima obavijestite svoje podizvođače.

Kako biti na strani sigurnosti? Sigurnosno certificiranje izvođača (SCC)

SCC (eng. Safety Checklist Contractors) certifikat potvrđuje opredijeljenost tvrtke za unapređenjem sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i zaštitom okoliša (ZZSO).  SCC certifikat dokaz je da su interni procesi izvođača mjereni i nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima te da su s njima usklađeni.
SCC standard je razvijen kako bi se zahtjevi koji se postavljaju izvođačima i podizvođačima, a koji se odnose na sustav ZZSO, bili dosljedni i ujednačeni. Certifikat se može dobiti samo od ovlaštenih certifikacijskih kuća koje su akreditirane po SCC standardu.

1. Određivanje stupnja rizika

Stupanj  rizika  ZZSO radova određuje se na temelju kombinacije opasnih radova s  aspekta ZZSO i područja opasnosti gdje se radovi izvode. Ako zahtjev uključuje više radova, primjenjuje se najviši stupanj rizika.

Stupanj rizikaOpasni radoviOpasni radovi
Opasno područje Visoki stupanj rizikaSrednji stupanj rizika
Izvan opasnog područja Srednji stupanj rizika Niski stupanj rizika

2. SCC / VCA certifikat za izvođenje radova visokog stupnja rizika

Svi izvođači, podizvođači i njihovi radnici koji obavljaju radove visokog stupnja rizika na bilo kojoj lokaciji INA Grupe od 1. siječnja 2017.g., moraju imati SCC/VCA certifikat.
Radovi visokog stupnja rizika definiraju se kao opasni radovi s aspekta (ZZSO) koji se izvode u opasnom području. Popis opasnih radova s aspekta ZZSO te definiciju opasnog područja možete pronaći u Dodatku 1 ove obavijesti.
SCC certifikat za tvrtku vrijedi tri godine, uz uvjet godišnjeg nadzora, dok se SCC certifikat za radnike i operativni menadžment mora obnavljati svakih 10 godina. Od 1. siječnja 2017., dobavljači/podizvođači neće moći dobiti dozvolu za izvođenje radova visokog stupnja rizika bez valjanog SCC certifikata.

3. Uvažavanje SCC i OHSAS 18001 i ISO 14 001 certifikata prilikom ocjenjivanja ponuda za radove srednjeg stupnja rizika

Kako bismo potaknuli naše Izvođače da ishode navedene certifikate, prilikom ocjenjivanja ponuda dodjeljivat ćemo bonus bodove.
Kod radova koji su kategorizirani kao radovi visokog stupnja rizika, SCC certifikat je obavezan. Kod radova srednjeg stupnja rizika izvođaču se dodjeljuju dodatni bodovi ako tijekom ocjenjivanja ponuda već posjeduje SCC ili OHSAS 18001 i ISO 14001 (oba zajedno) certifikate.

4. Kontinuirani sigurnosni nadzor (24/7) u slučaju složenih radova

U slučaju složenih radova visokog stupnja rizika, Izvođač mora osigurati kontinuirani (24/7) nadzor ZZSO na mjestu izvođenja radova, neovisno o tome kada se radovi izvode.
Složeni radovi definiraju se kao radovi u trajanju duljem od 120 čovjek-dana, koji uključuju istovremeni rad najmanje 2 izvođača (ili podizvođača).

5. Plan ZZSO-a u slučaju složenih radova

Uvjeti izrade Plana ZZSO-a su pojednostavljeni. U slučaju složenih radova visokog stupnja rizika, Plan ZZSO-a mora se izraditi u suradnji s predstavnicima lokacije. U slučaju radova niskog i srednjeg stupnja rizika, izrada Plana ZZSO-a nije obavezna, te se odlučuje za svaki slučaj pojedinačno, ovisno o opsegu radova, aktivnostima i opasnostima.
Propisi koji se odnose na sadržaj Plana ZZSO-a i odgovornosti nisu se promijenili – Izvođač je i dalje odgovoran za izradu Plana ZZSO-a, a Plan ZZSO-a mora biti odobren od obje strane u fazi mobilizacije.

6. Promjene u postupku pre-screeninga i pretkvalifikacijskog nadzora

Pre-screening (procjena pravne i financijske sposobnosti dobavljača te usklađenosti s zahtjevima ZZSO) ponuditelja vezano uz rizike za ZZSO:

Ako se prijavljuju na nadmetanje koje uključuje radove visokog ili srednjeg stupnja rizika, Ponuditelji moraju ispuniti obrazac pre-screeninga s aspekta ZZSO i vratiti ga Naručitelju. Ponuditelji su u potpunosti odgovorni za točnost i valjanost informacija u pre-screening upitniku. Sva potrebna dokumentacija kojom se potvrđuju pružene informacije mora biti priložena uz pre-screening upitnik.

Pretkvalifikacijski nadzor:

Provođenje pretkvalifikacijskog nadzora neobavezno je nakon uvođenja SCC certifikata za radove visokog stupnja rizika. Pretkvalifikacijski nadzor može se provesti na zahtjev korisnika u slučaju razjašnjavanja nejasnoća.  Ponuditelji (a po potrebi i njihovi podizvođači) automatski pristaju na provođenje pretkvalifikacijskog nadzora svojim sudjelovanjem u nadmetanju. Prekvalifikacijski nadzor mora biti proveden u roku od 3 radna dana od trenutka zaprimanja zahtjeva za obavljanje nadzora od strane društva INA Grupe.

7. Predmobilizacija

U slučaju ugovaranja, detaljna pravila predmobilizacije i izvođenje radova na lokaciji propisana su u ZZSO Dodatku. Za sve potrebne informacije možete se obratiti imenovanoj osobi za područje ZZSO-a. Imajte na umu da je prije izvođenja složenih radova obavezna predmobilizacija, obilazak lokacije i usmjeravanje.

8. Temeljna pravila sigurnosti

Od 1. siječnja 2014. na snagu su stupila Temeljna Pravila Sigurnosti i s njima povezani disciplinski postupci u slučaju kršenja. To znači da se za svaki slučaj kršenja Temeljnih Pravila Sigurnosti mogu primijeniti ozbiljne posljedice/kazne protiv izvođača i podizvođača. One uključuju zabranu pristupa lokacijama INA Grupe za izvođačeve/podizvođačeve radnike, plaćanje kazni, udaljavanje s lokacije, raskid ugovora itd. U slučaju višestrukog kršenja, moguće je istovremeno primijeniti višestruke posljedice. Kazne i posljedice navedene su u također u ZZSO Dodatku ugovoru.
Imajte na umu da je izvođač u potpunosti odgovoran za aktivnosti podizvođača.

9. ZZSO Dodatak

U slučaju ugovaranja, molimo vas da pročitate ZZSO Dodatak vašem ugovoru koji sadrži sve izmjene i dopune pravila zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koja se primjenjuju na sva društva INA Grupe.
Želimo vam siguran rad bez incidenata.

Srdačan pozdrav!

Dodatak 1.

Opasno područje je bilo koje operativno područje INA Grupe gdje postoje opasne tvari ili opasni izvori energiji koji imaju potencijal da uzrokuju štetu.

Popis opasnih radova

Br.Vrsta radovaŠto uključuje:
1Radovi u iskopima, dubljim od 1 m, te radovi na visini većoj od 1 mSve aktivnosti na tehnološkim područjima/u tehnološkom okruženju koje uključuju iskope barem 1 m dubine u odnosu na prvobitnu razinu, neovisno o prirodi rada (ručni rad ili rad sa strojevima) i o razlozima (kopanje, temelj za bilo koju građevinu, bušenje, krajobrazno uređenje, itd.)

Radovi na visini podrazumijevaju izvođenje radova na 1 metar i više iznad razine.

Svi radovi koji se izvode na visini zahtijevaju:
radnu platformu s ogradom visine minimalno 1 metar i ostalim zakonskim zahtjevima;
korištenje opreme za radove na visini
2Radovi s kemijskim ili biološkim tvarimaRadovi kod otvaranja opreme koja sadrži opasne radne tvari, naslage, te tvari koje u kontaktu s svježim zrakom dovode do samozapaljenja

Kemijsko čišćenje/pranje/ispiranje

Korištenje opasnih kemikalija (toksične, nadražujuće, eksplozivne, zapaljive, oksidirajuće, nagrizajuće, opasne za okoliš), za čišćenje/pranje/ispiranje tehnoloških posuda/opreme
3Radovi u području ioniziranog te ne ioniziranog zračenjaMjerenje debljine stjenki, mjerenje nivoa
4Radovi u blizini električnih instalacija visokog naponaSve instalacije iznad 1.000 V
5Radovi s eksplozivnim i lako zapaljivim tvarimaRadovi s otvorenim plamenom, autogeno rezanje i zavarivanje, elektrolučno zavarivanje, rezanje i brušenje brusilicom, lemljenje, odžarivanje, zagrijavanje izolacija(e);

Radovi pri kojim se koriste motori s unutarnjim izgaranjem;

Radovi pri kojima se koriste pneumatski alati;

Sve druge tehnike rada koje proizvode toplinu koja može izazvati požar i eksploziju.
6Radovi u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferomRadovi u tehnološkom postrojenjima, spremničkom prostoru sukladno Ex priručniku
7Radovi sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostimaGrađevinski strojevi

Visokotlačno ili mehaničko čišćenje/pranje / ispiranje
8Radovi na sastavljanju i rastavljanju teških dijelova i/ili sklopovaPodizanje iznad opreme/tehnologije u ex-zonama,

Podizanje posebnog tereta, kao što su konstrukcije, mobilne dizalice i sl.
9Radovi u zatvorenom prostoruSpremnici, tuneli, komunalne i druge tehnološke posude, posude, kolone, reaktori itd.

Ulazak/rad u zatvorenom prostoru znači da je bilo koji dio tijela unutar zatvorenog prostora.

Radovi s iskopima koji uključuju ulazak u jame, jarke, nasipe dublje od 1,0m
10Radovi na montaži i demontažiSkele, cjevovodi, noseće konstrukcije, oprema u procesu rada
11Radovi, pri kojima postoji opasnost od utapanjaRonilački radovi, postavljanje zaštitnih brana
12Radovi pri kopanju, čišćenju pod zemljom i u tunelimaPovezano sa br. IX (rad u zatvorenom prostoru)
13Radovi pri ronjenju s uporabom zraka pod tlakomRadovi pri ronjenju, radovi u prostorima gdje je koncentracija kisika manja od 17% GVI (granične vrijednosti izloženosti)
14Radovi uz odvijanje prometa na cestama i željeznici
te ostali radovi koji nisu navedeni od I-XIII
Radovi uz odvijanje prometa na cestama i željeznici,
te ostali radovi: održavanje prometnica, zelenih površina uz korištenje motornih pila, kosilica, trimera…