O kompaniji

Logistika

Kontinuiran pritisak na troškovnu bazu, novi digitalni razvoj koji stalno ubrzava kao i promjenjive potrebe kupaca primoravaju Rafinerije i marketing na promjenu. Interni procesi i aktivnosti Rafinerija i marketinga transformiraju se kako bi postali otporniji na eksterne i iznenadne promjene, dok se istovremeno kontinuirano prilagođavaju potrebama kupaca.