Kupci

Reklamacije, primjedbe i pohvale

Reklamacije, primjedbe i pohvale moguće je dostaviti na:

Prilikom prijave reklamacije molimo dostavite sljedeće podatke:

  • ime i prezime, adresa primatelja robe
  • broj telefona/e-mail adresa
  • datum isporuke
  • vrsta robe
  • opis reklamacije

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovor na reklamaciju bit će dostavljen u roku 15 dana od datuma zaprimanja reklamacije.