O kompaniji

Centar za stručno osposobljavanje INA, d.d.

Centar za stručno osposobljavanje INA, d.d. provodi stručno osposobljavanje osoblja koje radi na poslovima opskrbe zrakoplova gorivom, koji su od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu.

Program stručnog osposobljavanja sastoji se od sljedećih stručnih cjelina:

01

važeći propisi koji se odnose na opskrbu zrakoplova gorivom

02

osnovna infrastruktura aerodroma

03

dijelovi zrakoplova bitni za poslove opskrbe zrakoplova gorivom

04

siguran rad na objektima i pripadajućim površinama operativne površine uključujući i ljudske čimbenike

05

komunikacijski sustavi predviđeni za korištenje u slučaju izvanrednog događaja na aerodromu

06

vrsta i kakvoća goriva

07

preventivne mjere u cilju sprječavanja požara tijekom skladištenja goriva i opskrbe zrakoplova gorivom

08

obvezni postupci tijekom punjenja zrakoplova gorivom

09

važeći propisi koji se odnose na skladištenje goriva

10

Važeći propisi propisani Uredbom komisije (EU 139/2014)

Stručno osposobljavanje provodi se prema godišnjem planu, a ispitni rokovi održavaju se jednom mjesečno.

Kontakt za više informacija: czso@ina.hr