Kupci

Poslovni partneri

Prodaja na domaćem tržištu podrazumijeva prodaju naftnih derivata, odnosno benzina i dizelskog goriva, kao i prodaju aviogoriva, brodskih goriva, UNP-a (ukapljenog naftnog plina), bitumena i loživih ulja.

Kako naručiti

Za partnere s ugovorom:

Za partnere bez ugovora:

Podrška kupcima – veleprodajadomaće i inozemno tržište
Fax: (01) 645 2754
E-mail: veleprodaja@ina.hr

Podrška kupcima – aviogoriva
tel: +385 91 497 0862
fax to mail: +385 1 645 2822
E-mail: aviationfuels@ina.hr

Brodska goriva
Domaće tržište: YachtBunkering@ina.hr
Izvoz: Bunkering@ina.hr