Održivi razvoj

INA i održivost

Održivi razvoj smatra se jednim od temeljnih načela poslovanja Ine i predstavlja našu trajnu predanost uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevnom poslovanju s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja.

Naš dugoročni poslovni uspjeh moguć je samo u uvjetima društveno odgovornog poslovanja, zaštite zdravlja i sigurnosti naših radnika te brige prema okolišu u kojem radimo i živimo.

Kao potpisnik UN Global Compacta (inicijative Ujedinjenih naroda za uvođenje društveno odgovornog poslovanja), INA, d.d. opredijelila se za promicanje i potporu 10 načela Global Compacta u području ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije.

Članstvo INA, d.d. u ustanovama privatnog sektora (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoja – HRPSOR, Hrvatska gospodarska komora – HGK, Hrvatska udruga poslodavca – HUP) omogućuje razmjenu dobrih praksi i iskustava s ostalim sudionicima poslovnog sektora, kao i zajedničko zalaganje za društvenu odgovornost i gospodarski rast.

INA je i potpisnik Povelje o raznolikosti. Radi se o inicijativi čiji se potpisnici obvezuju na provođenje politike o raznolikosti i nediskriminacije u svojim radnim sredinama i poslovnom okruženju. Hrvatska je 19. zemlja EU u kojoj je Povelja usvojena, a nositelj projekta u Hrvatskoj je HRPSOR.

Aktivnosti i projekti održivog razvoja sastavni su dio poslovnog plana INA Grupe, a odnose se na definirana četiri ključna područja održivog razvoja. To su:

Klimatske promjene i zaštita okoliša

Svjesni utjecaja klimatskih promjena na globalnoj razini, poduzimamo i planiramo cijeli niz projekata i aktivnosti vezanih uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti.

S aspekta zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti posebna se pozornost posvećuje sigurnosti na radnom mjestu, unapređenju zaštite okoliša, smanjenju emisija stakleničkih plinova, racionalnom korištenju energije te davanju prednosti dobavljačima koji se pridržavaju istih principa.

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Naftna industrija zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti (ZZS), stoga je INA uspostavila sveobuhvatan sustav upravljanja ZZS na radu, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informiranju te aktivnom uključivanju zaposlenika u unapređenje ZZS na radu.

Odnosi sa zajednicom i ljudski kapital

INA je kompanija s pedeset godina dugom tradicijom dobre suradnje sa zajednicama u kojima posluje. Želimo biti poželjan partner koji podupire razvoj i sam aktivno sudjeluje u životu zajednice.

Inin uspjeh temelji se na obrazovanom, kreativnom i inovativnom kadru. Spoznaja da su ljudi neiscrpni razvojni resurs i kapital, određuje naše poslovno ponašanje, organizacijsku i upravljačku strukturu i sve organizacijske procese.

Integritet i transparentnost

Etičkim kodeksom INA Grupe određuju se osnovne vrijednosti te načela ponašanja menadžmenta i radnika INA Grupe u pogledu njihovog odnosa prema radu, suradnicima i poslovnim partnerima te prema javnosti, kao i obveze INA Grupe u osiguravanju odgovarajućih radnih uvjeta i profesionalnog razvoja radnika te izbjegavanju neprihvatljivih oblika ponašanja.

Etičko povjerenstvo INA Grupe
E-mail: eticko.povjerenstvo@ina.hr
Adresa:
Republika Hrvatska
Zagreb, Av. V. Holjevca 10, p.p. 555
S obveznim naznakama “Za Etičko povjerenstvo INA Grupe” i “Bez otvaranja”
Tel: +385 (1) 64-52-454 (automatska sekretarica, broj dostupan 24 sata dnevno 7 dana u tjednu)

INA je prihvatila i obvezala se promicati u svom poslovanju 10 načela Global Compacta iz područja ljudskih prava, radnih prava, očuvanja okoliša i suzbijanja korupcije.

Upravljanje tvrtkom temelji se na načelima kvalitete i izvrsnosti, a okvir poslovanja na primjeni načela održivog razvoja u svakodnevnom poslovanju, obuhvaćajući ekonomske, društvene i okolišne aspekte. Uprava kompanije je početkom 2000. godine usvojila novu filozofiju upravljanja temeljem koje je razvijen integriran sustav upravljanja poslovanjem (Vidi više).