O kompaniji

Razrada polja

Ključne discipline:

  • PETROFIZIKA
    Interpretiramo petrofizikalna, geomehanička i geološka karotažna mjerenja u nezacijevljenim bušotinama, kao i karotažna mjerenja integriteta kolone zaštitnih cijevi, proizvodno/utisnih profila i preostalog zasićenja ležišta u zacijevljenim bušotinama.
  • GEOLOGIJA
    Izrađujemo geološke modele, prijedloge novi razradnih bušotina i sudjelujemo u izradi ležišnih studija
  • LEŽIŠNO INŽENJERSTVO
    Obavljamo monitoring ležišta i predlažemo remontne radove u svrhu povećanja krajnjeg iscrpka, izrađujemo ležišne studije i dinamičke modele, pripremamo planove proizvodnje za postojeća i nova polja.