Održivi razvoj

Zaštita od požara

Stalna je zadaća zaštite od požara i vatrogastva cjelovita zaštita od požara na kategoriziranim objektima INA Grupe i kontinuirano unapređenje stanja zaštite od požara i vatrogastva u cjelini.
Na svim objektima INA Grupe tijekom godine aktivno se provode mjere zaštite od požara.

Interna regulativa

Značajne su aktivnosti usmjerene na usklađivanje interne regulative, postupaka i standarda sa standardima EU i najboljom praksom u području zaštite od požara i vatrogastva u naftnoj i kemijskoj industriji. Vatrogasne postrojbe ovisno o kategorizaciji štićenih objekata (I i II kategorija) usklađene su sa važećim zakonskim propisima potrebnim brojem vozila, opremom i brojem vatrogasaca.

Osposobljavanja zaposlenika

Svaki zaposlenik INA Grupe dužan je proći osposobljavanje iz zaštite od požara prilikom stupanja na radno mjesto ili kod promjene istog prema programima iz područja ZOP-a, koji su usklađeni sa zakonskom regulativom države u kojoj posluje pojedino društvo INA Grupe kao i sve ostale vidove osposobljavanja, treninga i edukacija. Kontinuirana i  stalna edukaciji svih zaposlenika ima za svrhu preventivno izbjegavanje svi eventualnih situacija koje mogu dovesti do nastanka požara i eksplozije.

Pokazne vatrogasne vježbe

Svake godine tijekom svibnja, Mjeseca zaštite od požara, u društvima INA Grupe provode se dodatne pokazne vježbe pod stručnim vodstvom zapovjednika Ininih vatrogasnih postrojbi i u suradnji sa stručnim službama za zaštitu od požara s ciljem unapređenja stanja zaštite od požara.