Održivi razvoj

Zdravlje i sigurnost

Naš dugoročni poslovni uspjeh moguć je samo u uvjetima društveno odgovornog poslovanja, zaštite zdravlja i sigurnosti naših radnika, radnika izvođača, lokalne zajednice kao i okoliša.

INA je ispred sebe postavila grupni cilj Nula incidenata čija je ambicija sigurno poslovanje bez gubitaka unutar svih djelatnosti INA Grupe. Svatko tko radi za INA Grupu nastoji postići ovaj cilj svaki dan.

Svakodnevno poslujući u rizičnim okolnostima, INA Grupa oslanja se na učinkovit i održiv Sustav upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i okolišem, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informiranju te aktivnom uključivanju zaposlenika u unapređenje ZZS na radu.

  • Zaštita na radu
  • Zaštita i promicanje zdravlja
  • Upravljanje procesnom sigurnošću
  • Zaštita od požara

Više o zaštiti na radu možete pročitati u Ininom godišnjem izvješću.