O kompaniji

Razvoj

Stalan razvoj poslovanja ključan je za održivost kompanije, a imajući u vidu globalne trendove te promjene koje isti diktiraju, neprekidno se evaluiraju i razrađuju ideje kojima bismo prilagodili poslovanje i spremno dočekali tržišne promjene. Projektne ideje uglavnom su usredotočene na unapređenje energetske učinkovitosti, ali se kontinuirano analiziraju mogućnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije te implementacije istih u redovito poslovanje Ine.