Nabava

Svim javnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e-nadmetanje možete pristupiti na sljedećoj stranici. Za više informacija o e-nadmetanju i kako se registrirati molimo posjetite e-nadmetanje.

Javna nadmetanja su objavljena u MS Word 2000.doc formatu.

Ako na računalu nemate instaliran MS Word 2000 ili preglednik za ovaj format, preporučujemo download i instalaciju besplatnog Word preglednika za Windows 95, 98, NT4 i 2000 s Microsoftovog sitea ili posjetite Microsoft site da biste pronašli odgovarajući preglednik.

INA je pokrenula Projekt obrade teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka koji obuhvaća izgradnju postrojenja za komorno koksiranje (eng. Delayed coker unit), luke i skladišta za koks te postrojenja za obradu produkata zajedno s poveznim cjevovodima i servisima.
Informacije vezano za postupak nabave za Projekt obrade teških ostataka pružamo isključivo pisanim putem te nas zainteresirani za izvedbu podizvoditeljskih radova mogu kontaktirati na mail adresu DCU@ina.hr.

Popis javnih nadmetanja:Nabava UPS uredaja 2020

PreuzmiteSTSI d.o.o.: Gumiranje tvrdom gumom H1050

PreuzmiteInženjering i projektiranje, proizvodnju i isporuku utakačko-istakačke stanice za UNP (vagoncisterne), utakačke stanice za UNP (autocisterne) i utakačke ruke za naftne derivate i ruke za povrat para

PreuzmiteKonzultantske usluge, usluge projektiranja i nadzora implementacije sustava tehničke zaštite u INA d.d.

PreuzmiteProjektiranje, proizvodnja i isporuka skid jedinice rasteretne stanice na JANAF-ov cjevovod Omišalj-Urinj

PreuzmiteIsporuka materijala i izvođenje radova na revitalizaciji sustava za gašenje i hlađenje S grupe spremnika sve po sistemu „ključ u ruke“

PreuzmiteIsporuka materijala i izvođenje radova na sanaciji spremnika 334-SB-017 i 334-SB-024 sve po sistemu „ključ u ruke“

PreuzmitePredmet nabave:

Grupa 1/A – Elektromotor EX izvedba 355 kW 400V

Grupa 2/B –  Pretvarač frekvencije ACS880-07-0650A-3

Preuzmite