Prodaja nekretnina

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju i zakup nekretnina.

Ako ste zainteresirani za neku od Ininih nekretnina koja nije ovdje navedena, molimo vas pošaljite upit na nekretnine@ina.hr.

Prodaja nekretnina

INA-Industrija nafte, d.d.

OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINA

 

Točka 1.

Objavljuje se prodaja nekretnina u vlasništvu INA, d.d.:

Pregledajte popis nekretnina

 

Točka 2.

 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju.
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Nakon zaprimanja ponude, INA, d.d. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos garancije bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. U koliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, INA, d.d. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.
 • INA, d.d. posjeduje energetske certifikate za sve nekretnine za koje ju obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za kupnju, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2, vlasničke podatke);
 3. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
 4. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 5. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava);

 

 

Točka 3.

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.

Upravljanje imovinom i uslugama

Upravljanje objektima i nekretninama

Ponuda za kupnju nekretnina

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020 ZAGREB

Ili na e-mail: nekretnine@ina.hr.

Točka 4.

 

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset)
dana od dana donošenja Odluke Uprave INA, d.d. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

091 497 3872 

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude, prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja.
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

 

Točka 5.

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podatakaProdaja nekretnina Hostin

HOSTIN, d.o.o.

OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINE

 Točka 1.

Objavljuje se prodaja nekretnine u vlasništvu HOSTIN, d.o.o.:

ADRESAOPIS NEKRETNINEPOVRŠINA
/m2
VLASNIČKI PODACI
Sućuraj,

Trg park 3

zemljište

zgrada

711,00

1.951,92

zk.ul.br. 1747, zk.č.br. 61/1;

zk.ul.br. 1736 , zk.č.br. 116/1 ZGR;

zk.ul.br. 1708 , zk.č.br. 302 ZGR; 334 ZGR; 512/2;

zk.ul.br. 1707, zk.č.br. 512/28;

zk.ul.br. 1055, zk.č.br. 62/2;

k.o. Sućuraj

 

Točka 2.

 • Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju.
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Nakon zaprimanja ponude, HOSTIN, d.o.o. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos garancije bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. U koliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, HOSTIN, d.o.o. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.
 • HOSTIN, d.o.o. posjeduje energetski certifikat za nekretninu za koju ju obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za kupnju, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2, vlasničke podatke);
 3. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
 4. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 5. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava);

Točka 3.

Pisane ponude dostaviti na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.

Upravljanje imovinom i uslugama

Upravljanje nekretninama i imovinom

Ponuda za kupnju nekretnine

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020 ZAGREB

 Ili na e-mail: nekretnine@ina.hr.

Točka 4.

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset)
dana od dana donošenja Odluke HOSTIN, d.o.o. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

091 497 3872

HOSTIN, d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude, prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 5.

INA-Industrija nafte, d.d. i HOSTIN, d.o.o. kao voditelji obrade osobnih podataka, svaki u svom dijelu,  prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe natječaja radi kupoprodaje nekretnina, ocjene dostavljenih ponuda, pregovaranja odnosno u svrhu obavljanja pripremnih radnji koje prethode zaključivanju ugovora o kupoprodaji te radi sklapanja i izvršenja ugovora sa odabranim kandidatom.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d. i HOSTIN, d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“  i „Politika zaštite osobnih podataka u HOSTIN d.o.o.“  u kojima je detaljno navedeno zašto INA, d.d., odnosno HOSTIN d.o.o. prikupljaju osobne podatke te kako postupaju s prikupljenim podacima i kome ih ustupaju.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@ina.hr, dok je Politika zaštite osobnih podataka u HOSTIN d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici HOSTIN d.o.o., https://www.hostin.hr/hr/politika-zastite-osobnih-podataka/226, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop.hostin@ina.hrProdaja nekretnina - STSI

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o.

 o b j a v l j u j e  

prodaju NEKRETNINA

 

 Točka 1

 Objavljuje se prodaja sljedećih nekretnina u vlasništvu STSI d.o.o.:

 1. Poslovni kompleks (industrijski krug)

Adresa: Lipovljani, Zagrebačka 90

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 2733, zk.č.br. 1123/2, k.o. Lipovljani

Površina: 8.837 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

 

 1. Poslovni kompleks (zemljište i zgrade)

Adresa: Veliko Trojstvo, Ulica Mišulinovac 91

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk.ul.br.2720, z.k.č.br. 626/10, k.o. Veliko Trojstvo

Površina: 4.481 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

 

 1. Poslovni kompleks (zemljište i zgrade)

Adresa: Magdalenovac, Kućanci, Ulica Kralja Zvonimira  251

Opis nekretnine: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk uložak 554; zk.č.br.840/;.840/2; 840/3, k.o. Kućanci

Površina: 16.433 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

 

 1. Poslovni kompleks zemljište i zgrade

Adresa: Ivanić Grad, Kolodvorska ulica bb

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk uložak 3346; zk.č.br.1008/1; k.o. Ivanić Grad

Površina: 30.662 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

 

 

Točka 2.

 

 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju.
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Nakon zaprimanja ponude, STSI d.o.o. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. U koliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, STSI d.o.o. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 

 1. ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za kupnju, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2, vlasničke podatke);
 3. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
 4. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);

 

Točka 3.

 

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama 
Upravljanje nekretninama i imovinom 
Ponuda za kupnju nekretnina
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020  ZAGREB

 

Ili na e-mail: nekretnine@ina.hr

.

Točka 4.

 

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave STSI d.o.o. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

091 497 4879

 

STSI d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

 

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 5.

 

INA-Industrija nafte, d.d. i STSI d.o.o. kao voditelji obrade osobnih podataka, svaki u svom dijelu,  prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe natječaja radi kupoprodaje nekretnina, ocjene dostavljenih ponuda, pregovaranja odnosno u svrhu obavljanja pripremnih radnji koje prethode zaključivanju ugovora o kupoprodaji te radi sklapanja i izvršenja ugovora sa odabranim kandidatom.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d. i STSI d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“  i „Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o.“  u kojima je detaljno navedeno zašto INA, d.d., odnosno STSI d.o.o. prikupljaju osobne podatke te kako postupaju s prikupljenim podacima i kome ih ustupaju.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@ina.hr, dok je Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici STSI d.o.o., https://stsi.hr/wp-content/uploads/2020/01/Politika-za%C5%A1tite-osobnih-podataka-u-STSI-d-o-o-2-2.pdf, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@stsi.hr.prodaja nekretnina CROSCO

CROSCO, naftni servisi, d.o.o.

OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINA

 Točka 1.

Objavljuje se prodaja nekretnina u vlasništvu CROSCO, d.o.o.:

 

Red.

broj

ADRESAOPIS NEKRETNINEPOVRŠINA
/m2
VLASNIČKI PODACI
 

1

Ivanić Grad, Industrijska cesta 10zemljište i objekti36.235zk.ul.br. 2988

zk.č.br. 3625/1, 3629/3, 3633

k.o. Ivanić Grad

Ivanić Grad, Industrijska cesta bbIndustrijsko dvorište55.339zk.ul.br. 3201

zk.č.br. 3646/1

k.o. Ivanić Grad

 

 

Točka 2.

 • Nekretnine se prodaju zajedno, u zatečenom stanju (bez tornja i pripadajuće opreme).
 • U tijeku je uknjižba prava služnosti prolaza i provoza preko k.č. br. 3629/3, za korist k.č. br.3630/1 upisane u zk.ul. 1916, te uknjižba služnosti postojeće podzemne infrastrukture na nekretninama k.č. br. 3625/1, 3629/3 i 3633, sve k.o Ivanić Grad u korist INA d.d.
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Nakon zaprimanja ponude, CROSCO, d.o.o. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos garancije bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, ukoliko ponuda ne bude prihvaćena. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, CROSCO, d.o.o će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe) te aktivnu e-mail adresu;
 1. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za kupnju, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2, vlasničke podatke);
 2. Ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
 3. Presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 4. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka;

Točka 3.

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

CROSCO, naftni servisi, d.o.o.

Financije i korporativni servisi

Korporativni servisi

Ponuda za kupnju nekretnina u Ivanić Gradu, Industrijska cesta

 Lovinčićeva 6b

10000 ZAGREB

 

Točka 4.

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Društva CROSCO, d.o.o. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

098 277 660

CROSCO, d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude, prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja.
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 5.

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka sastavni dio svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA Grupe, a koji se može preuzeti na web stranici CROSCO, d.o.o. i INA, d.d. na kojima je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnine.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu CROSCO, d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u CROSCO, d.o.o.“ u kojem je detaljno navedeno zašto CROSCO, d.o.o., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u CROSCO, d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici CROSCO, d.o.o., https://crosco.com/zastita-osobnih-podataka