Prodaja nekretnina

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju i zakup nekretnina.

Ako ste zainteresirani za neku od Ininih nekretnina koja nije ovdje navedena, molimo vas pošaljite upit na nekretnine@ina.hr.

Prodaja nekretnina

INA-Industrija nafte, d.d.

OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINA

 

Točka 1.

Objavljuje se prodaja nekretnina u vlasništvu INA, d.d.:

Pregledajte popis nekretnina

 

Točka 2.

 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju.
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Nakon zaprimanja ponude, INA, d.d. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos garancije bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. U koliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, INA, d.d. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.
 • INA, d.d. posjeduje energetske certifikate za sve nekretnine za koje ju obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za kupnju, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2, vlasničke podatke);
 3. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
 4. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 5. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava);

 

 

Točka 3.

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.

Upravljanje imovinom i uslugama

Upravljanje objektima i nekretninama

Ponuda za kupnju nekretnina

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020 ZAGREB

Ili na e-mail: nekretnine@ina.hr.

Točka 4.

 

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset)
dana od dana donošenja Odluke Uprave INA, d.d. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:

091 497 3872 – za nekretnine na području Zagreba i okolice
098 390 974 – za nekretnine na području Sisačko moslavačke županije
099 420 2443 – za nekretnine na području Primorsko goranske županije
091 497 1772 – za nekretnine na području Osječko baranjske županije
098 982 5648 – za nekretnine na ostalim područjima

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude, prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

 

Točka 5.

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podatakaProdaja nekretnina - STSI

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o.

 o b j a v l j u j e  

prodaju NEKRETNINA

 

 Točka 1

 Objavljuje se prodaja sljedećih nekretnina u vlasništvu STSI d.o.o.:

 1. Poslovni kompleks (industrijski krug)

Adresa: Lipovljani, Zagrebačka 90

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 2733, zk.č.br. 1123/2, k.o. Lipovljani

Površina: 8.837 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

 

 1. Poslovni kompleks (zemljište i zgrade)

Adresa: Veliko Trojstvo, Ulica Mišulinovac 91

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk.ul.br.2720, z.k.č.br. 626/10, k.o. Veliko Trojstvo

Površina: 4.481 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

 

 1. Poslovni kompleks (zemljište i zgrade)

Adresa: Magdalenovac, Kućanci, Ulica Kralja Zvonimira  251

Opis nekretnine: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk uložak 554; zk.č.br.840/;.840/2; 840/3, k.o. Kućanci

Površina: 16.433 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

 

 1. Poslovni kompleks zemljište i zgrade

Adresa: Ivanić Grad, Kolodvorska ulica bb

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk uložak 3346; zk.č.br.1008/1; k.o. Ivanić Grad

Površina: 30.662 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

 

 

Točka 2.

 

 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju.
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Nakon zaprimanja ponude, STSI d.o.o. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. U koliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, STSI d.o.o. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 

 1. ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za kupnju, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2, vlasničke podatke);
 3. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
 4. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);

 

Točka 3.

 

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama 
Upravljanje nekretninama i imovinom 
Ponuda za kupnju nekretnina
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020  ZAGREB

 

Ili na e-mail: nekretnine@ina.hr

.

Točka 4.

 

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave STSI d.o.o. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

091 497 4879

 

STSI d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

 

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 5.

 

INA-Industrija nafte, d.d. i STSI d.o.o. kao voditelji obrade osobnih podataka, svaki u svom dijelu,  prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe natječaja radi kupoprodaje nekretnina, ocjene dostavljenih ponuda, pregovaranja odnosno u svrhu obavljanja pripremnih radnji koje prethode zaključivanju ugovora o kupoprodaji te radi sklapanja i izvršenja ugovora sa odabranim kandidatom.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d. i STSI d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“  i „Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o.“  u kojima je detaljno navedeno zašto INA, d.d., odnosno STSI d.o.o. prikupljaju osobne podatke te kako postupaju s prikupljenim podacima i kome ih ustupaju.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@ina.hr, dok je Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici STSI d.o.o., https://stsi.hr/wp-content/uploads/2020/01/Politika-za%C5%A1tite-osobnih-podataka-u-STSI-d-o-o-2-2.pdf, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@stsi.hr.Prodaja nekretnina - Crosco

CROSCO, naftni servisi, d.o.o.

OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINE

Točka 1.

 

Objavljuje se prodaja nekretnine u vlasništvu CROSCO, d.o.o.:

 

Lokacija:                            Ivanić Grad, Ribnjaci bb

Katastarska općina:          Ivanić Grad

Katastarska čestica:         584/1

Oznaka zemljišta:             Industrijsko dvorište i zgrade

Površina:                           3.730 m2

Dvorište: 3.325 m2

Objekti:      405 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

Točka 2.

 

 • Opcije prodaje nekretnine:
 1. Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju (uključena oprema, toranj i objekti)
 2. Nekretnina se prodaje bez tornja i pripadajuće opreme.

 

 • U ponudi OBAVEZNO navesti opciju kupnje (a ili b).
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Nakon zaprimanja ponude, CROSCO, d.o.o. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos garancije bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, CROSCO, d.o.o će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe) te aktivnu e-mail adresu;
 2. Navesti da li se ponuda odnosi na opciju a) ili opciju b);
 3. Ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
 4. Presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 5. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava);

 

Točka 3.

 

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

CROSCO, naftni servisi, d.o.o.

Financije i korporativni servisi

Korporativni servisi

Ponuda za kupnju nekretnine – NE OTVARATI

Ulica Grada Vukovara 18

10000 ZAGREB

 

Točka 4.

Rok za dostavu ponuda: 15.12.2021.

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset)
dana od dana donošenja Odluke Društva CROSCO, d.o.o. o prodaji nekretnine.

Kontakt osoba za dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

091 277 1652

CROSCO, d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude, prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-maila).
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

 

Točka 5.

 

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka sastavni dio svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA Grupe, a koji se može preuzeti na web stranici CROSCO, d.o.o. i INA, d.d. na kojima je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnine.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu CROSCO, d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u CROSCO, d.o.o.“ u kojem je detaljno navedeno zašto CROSCO, d.o.o., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u CROSCO, d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici CROSCO, d.o.o., https://crosco.com/zastita-osobnih-podataka

 Prodaja nekretnina - Crosco

 CROSCO, naftni servisi, d.o.o.
OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINE

Točka 1.

Objavljuje se prodaja nekretnine u vlasništvu CROSCO, d.o.o.:

 

Red.
broj
ADRESAOPIS NEKRETNINEPOVRŠINA
/m2
VLASNIČKI PODACI
1Ivanić Grad, Park Rudolfa Perešina 1objekt, dvorište i park9.974zk.ul.br.3673, zk.č.br. 2378/1, k.o. Ivanić Grad
2 objekta i dvorište746zk.ul.br.3417, zk.č.br. 2384/1, k.o. Ivanić Grad

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige – zk.č. 2378_1

Izvadak iz zemljišne knjige – zk.č. 2384_1

Fotodokumentacija

Izjava o suglasnosti

Točka 2.

 • Nekretnina se sastoji od dvije zemljišno knjižne čestice
 • Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Nakon zaprimanja ponude, CROSCO, d.o.o. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos garancije bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, CROSCO, d.o.o će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe) te aktivnu e-mail adresu;
 2. Ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
 3. Presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 4. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava);

Točka 3.

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

CROSCO, naftni servisi, d.o.o.
Financije i korporativni servisi
Korporativni servisi
Ponuda za kupnju nekretnine – NE OTVARATI
Lovinčićeva 6B
10000 ZAGREB

  Točka 4.

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset)
dana od dana donošenja Odluke Društva CROSCO, d.o.o. o prodaji nekretnine.

Kontakt osoba za dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

091 277 1652

CROSCO, d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude, prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-maila).
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

 Točka 5.

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka sastavni dio svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA Grupe, a koji se može preuzeti na web stranici CROSCO, d.o.o. i INA, d.d. na kojima je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnine.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu CROSCO, d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u CROSCO, d.o.o.“ u kojem je detaljno navedeno zašto CROSCO, d.o.o., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u CROSCO, d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici CROSCO, d.o.o., https://crosco.com/zastita-osobnih-podataka