Kupci

Akreditacije, ovlaštenja i sustavi

Akreditacijska agencija

CIL je od 2002.g akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Potvrda o akreditaciji br.1020) za Ispitivanje tekućih naftnih proizvoda i bio-goriva te uzorkovanje na benzinskim postajama, kao i za ispitivanje voda, otpada, muljeva i tla te uzorkovanje otpadnih voda.

CIL posjeduje ovlaštenja državnih tijela za slijedeće djelatnosti:

  • Ovlaštenje od Ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (podzemnih, površinskih i otpadnih). Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta (11. svibnja 2015., Klasa: UP/I-325-01/14-01/04), važeće do 11. svibnja 2025. godine.