Kupci

Akreditacije, ovlaštenja i sustavi

Akreditacijska agencija

CIL je od 2002. godine akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. (Potvrda o akreditaciji br. 1020). Područje akreditacije: ispitivanje tekućih naftnih proizvoda i bio-goriva, uzorkovanje na benzinskim postajama, ispitivanje voda i otpada te uzorkovanje otpadnih voda.

CIL-u je dodijeljeno fleksibilno područje akreditacije, a definirano je u prilogu Potvrde o akreditaciji na način da se ne navode godine izdanja za one ispitne metode za koje je dodijeljeno. Oznaka uz metode ispitivanja odnosi se na navedeni tekst: „Dopuštena je primjena najnovijih izdanja normi za metode ispitivanja za koje nije označena godina izdanja“.

CIL-u je dodijeljeno ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (podzemnih, površinskih i otpadnih). Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta (11. svibnja 2015., Klasa: UP/I-325-01/14-01/04), važeće do 11. svibnja 2025. godine.