Aktivnosti sindikata INAŠ izašle iz okvira konstruktivnog i opravdanog dijaloga

  • svega 5 posto ukupnog broja postaja je uključeno u ‘poduzetnički model’
  • svjetske naftne kompanije uspješno primjenjuju ovaj model već godinama

Zagreb, 18. srpnja – INA je već niz godina jedna od najuspješnijih hrvatskih kompanija, najveći izvoznik u državi i jedan od najvećih ulagača te svi koraci koje poduzimamo imaju samo jedan cilj – da kompanija ostane dugoročno uspješna te da se postave zdravi i čvrsti temelji za njezin daljnji rast. To  je osnovni uvjet da INA bude pouzdan i siguran poslodavac te pouzdan porezni obveznik u budućnosti.

Kada spominjemo ‘poduzetnički model’, još jednom ističemo kako je riječ o svega 5 posto ukupnog broja postaja. Iskustva brojnih svjetskih naftnih kompanija koje već godinama uspješno primjenjuju ovaj model dovoljno govore u prilog odluci o provedbi ovog pilot projekta. Istovremeno, niti Hrvatska nije izuzeta od takve prakse te ona ne predstavlja nikakvu novinu na domaćem tržištu.

Vezano uz prosvjede u organizaciji sindikata INAŠ i bez podrške ostala tri sindikata koja djeluju unutar Ine, smatramo kako su  navedene aktivnosti izašle iz okvira konstruktivnog i opravdanog dijaloga u kojem bi sindikat općenito trebao djelovati. Iznenađujuće je da se dovode u pitanje odluke poslovodstva vezane uz dnevno poslovanje, kao i strateške odluke o poslovanju i budućnosti kompanije.

Mjesto za raspravu, po pitanju maloprodajnog modela, a koja se ovih dana pokušava voditi u medijima, jedino je i samo unutar kompanije.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.854 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR         
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument