Dogovor oko načina otplate duga društva Dioki

INA-Industrija nafte, d.d., Prirodni plin d.o.o. i Dioki su se dogovorili oko načina otplate ukupnog dospjelog dugovanja društva Dioki prema navedenim kompanijama.Priloženi dokument