Donesena presuda vezana uz odobrenje za istraživanje

Zagreb, 21. siječnja – INA-Industrija nafte, d.d. od Visokog upravnog suda RH zaprimila je presudu kojom se uvažava Inina tužba i poništava rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva iz 2011. godine o oduzimanju dozvola za istraživanje na istražnom prostoru „Drava“.
Sud je utvrdio kako Ministarstvo gospodarstva nije dokazalo da INA nije ispunila svoje obveze, a što je bio razlog oduzimanja dozvola. Iako je dozvola za istražne aktivnosti ovom presudom ponovno postala važeća, rok za obavljanje istražnih aktivnosti istekao je s krajem 2014. godine.
S obzirom na navedeno, kao i na okolnost  da se predmetna dozvola za istraživanje značajno preklapa sa blokovima koji su predmet trenutnog natječaja za istraživanje u kontinentalnoj Hrvatskoj, INA će, prije pokretanja bilo kakvog procesa istraživanja, zatražiti produženje dozvole za istraživanje za razdoblje u kojem nije mogla istraživati, a to je od dana oduzimanja koncesije 2011. godine pa do donošenja presude Visokog upravnog suda RH.

Podsjećamo i kako je Visoki upravni sud u rujnu prošle godine uvažio i druge dvije Inine tužbe te poništio rješenja spomenutog Ministarstva iz 2011. godine o oduzimanju dozvola za istražne prostore „Sava“ i „Sjeverozapadna Hrvatska“. Unatoč ovoj presudi, Ministarstvo gospodarstva u studenom je ponovno kompaniji oduzelo spomenute dozvole za istraživanje. S obzirom da INA i ta rješenja smatra nezakonitima, pokrenuti su upravni sporovi s ciljem njihova poništavanja.

Donoseći navedene odluke o oduzimanju dozvola, značajno je ograničen prostor na kojem je INA mogla obavljati istražne aktivnosti u Hrvatskoj u proteklom razdoblju. Time kompanija nije bila u mogućnosti realizirati projekte vrijedne oko milijardu kuna.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 449 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument