Dopuna poziva na glavnu skupštinu

INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
UPRAVA
Av. V. Holjevca 10
ZAGREB
Broj: 32-20/20
Datum: 17.11.2020.

Temeljem članka 277., 278 i 280. Zakona o trgovačkim društvima te članka 34. Statuta INA —INDUSTRIJE NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.” ili „Društvo’), Uprava Društva, na zahtjev dioničara Republike Hrvatske i dioničara MOL Plc. objavljuje:

DOPUNU DNEVNOG REDA
ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU INA, d.d.

 

sazvanu za dana 18. prosinca 2020. u Zagrebu, H:vatska, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 11. studenog 2020 na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskoj stranici Društva, na način da se iza točke 2. dnevnog reda dodaje nova točka 3. i to:
„3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva”

Temeljem zahtjeva dioničara Republike Hrvatske na osnovi udjela u iznosu od 44,84% u temeljnom kapitalu Društva i dioničara MOL Plc. na osnovi udjela u iznosu od 49,08% u temeljnom kapitalu Društva, predlaže se Glavnoj skupštini da pod točkom Ad. 3. donese sljedeću odluku:

Ad 3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

a) Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske predlaže se donošenie odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

  1. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Damir Mikuljan, OIB 84689399738, dipl. pravnik, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra
  2. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Luka Burilović, OIB 09991752217, sveučilišni spec. ekonomije, Vijenac Jakova Gotovca 23, 32100 Vinkovci
  3. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Damir Vanđelić, OIB 21199830833, mag.ing. strojarstva, Palinovečka ulica 51, Zagreb

Svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske biraju se na mandat od 6 mjeseci. Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

b) Na prijedlog dioničara MOL PIC predlaže se donošenie odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

  1. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. JózsefMolnór, OIB: 89926698900, mag.oec., Hunyadvór u. 42. H-1165 Budimpešta, Mađarska.
  2. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gđa. Zsuzsanna Ortutay, mag.oec., 1112 Budimpešta, Hosszórëti ót 6. fszt. I.A, Mađarska.
  3. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Gabriel Szabó, mag.oec., Karloveskë rameno 5538/2A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovačka.
  4. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Domokos Szollór, dipl. povjesničar i sociolog, Bëcsi ót 98., H1034 Budimpešta, Mađarska.
  5. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp Dr. Lószló Uzsoki, mag.iur. 2092 Budakeszi, Felkeszi utca 2. B Ep. Mađarska.

Svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara MOL Plc. biraju se na mandat od 4 godine od dana donošenja ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

Obrazloženîa prijedloga:

Mandat članova Nadzornog odbora navedenih u predmetnom prijedlogu odluke ističe dana 18.12.2020.g. Temeljem prijedloga dioničara Vlade Republike Hrvatske i dioničara MOL PIC predlaže se Izvanrednoj Glavnoj skupštini da na novi mandat izabere članove kako je predloženo u gore navedenom tekstu, čime se svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara MOL Plc. izabiru na novi mandat od 4 godine. Članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske izabiru se na razdoblje od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.