FINANCIJSKI REZULTATI I.-VI. 2023.

thumbnail

Inina financijska pozicija ostaje stabilna unatoč izazovima

  • U pogledu vanjskog okruženja, prvu polovicu 2023. obilježila je stabilizacija cijena nafte i pad cijena plina te nastavak regulatornih ograničenja, što je imalo negativan utjecaj na rezultat u prvom polugodištu 2023.
  • U skladu sa smanjenim cijenama, EBITDA Istraživanja i proizvodnje nafte i plina smanjena je za 22 %, pri čemu i dalje ostaje na razmjerno snažnoj razini od 214 milijuna eura za prvo polugodište 2023. Prirodni pad proizvodnje iznosio je samo 3 %, što je dobar rezultat uzimajući u obzir starost portfelja.
  • Rezultat Rafinerija i marketinga uklj. Usluge kupcima i Maloprodaju ostaje pod negativnim utjecajem nepovoljnog okruženja marži, iako je prodaja na ključnim tržištima ostala snažna.
  • Aktivnosti ulaganja rezultirala su s uloženih 218 milijuna eura, od čega je 85 milijuna eura vezano za kupnju 25,25 % udjela u OMV Slovenija d.o.o., čime se Inin udio povećava na 33 %, povrh 132 milijuna kapitalnih ulaganja. Nastavak Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka, koji je na 78 % dovršenosti u prvom polugodištu 2023., ostaje fokus kapitalnih ulaganja.
  • Financijska pozicija je i dalje stabilna uz neto dug gotovo nepromijenjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ključni podaci:

  • Neto prihod od prodaje iznosio je 1,7 mlrd eura
  • CCS EBITDA iznosila je 163,6 milijuna eura
  • Ulaganja su iznosila 218 milijuna eura

Zagreb, 28. srpnja 2023. – 2023. godina nastavlja u smjeru stabilizacije cijene nafte i oštrog pada cijene plina u drugom polugodištu, u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine. Prosječna ostvarena cijena ugljikovodika smanjena je za 23 %, što je zajedno s okruženjem smanjenih cijena umanjilo rezultat. Nakon 2022. godine, koja je bila iznimna godina za cjelokupnu naftnu i plinsku industriju, u prvoj polovici 2023. došlo je do ublažavanja cjenovnih šokova, pri čemu je INA ostvarila EBIDTA u iznosu od 183 milijuna eura.

U skladu sa smanjenim cijenama, EBITDA Istraživanja i proizvodnje smanjena je za 22 %, pri čemu i dalje ostaje na razmjerno snažnoj razini od 214 milijuna eura za prvo polugodište 2023. Prirodni pad proizvodnje iznosio je samo 3 %, što je dobar rezultat uzimajući u obzir starost portfelja. Usporavanje očekivanog prirodnog pada proizvodnje rezultat je uglavnom doprinosa proizvodnje iz podmorja i povećane proizvodnje u Egiptu uslijed novo izbušenih bušotina.

Rezultat Rafinerija i marketinga uklj. Usluge kupcima i Maloprodaju ostaje pod negativnim utjecajem nepovoljnog okruženja marži, iako je prodaja na ključnim tržištima ostala snažna. Nakon dogradnje ključnih postojećih procesnih postrojenja Projekta nadogradnje Rafinerija nafte Rijeka i privremene obustave rafinerijskih aktivnosti, proizvodnja je uspješno pokrenuta krajem travnja. Usprkos nastavku regulacije cijena goriva u Maloprodaji, snažan rast prodanih količina (22 % u usporedbi s prvim polugodištem 2022. godine) i povećanje marže negoriva djelomično je pomoglo ublažiti niži rezultat Rafinerija i marketinga.

Aktivnosti ulaganja rezultirale su s uloženih 218 milijuna eura, od čega je 85 milijuna eura vezano za kupnju 25,25 % udjela u OMV Slovenija d.o.o., čime se Inin udio povećava na 33 %. Nastavak Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka ostaje fokus kapitalnih ulaganja s 132 milijuna eura. Financijska pozicija je i dalje stabilna uz neto dug gotovo nepromijenjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Izjava Zsuzsanne Ortutay, predsjednice Uprave Ine:

“Godina 2023. i dalje je aktivna u Ini. Nastavlja se razdoblje intenzivnih ulaganja u djelatnost Rafinerija i marketinga, pri čemu Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka dostiže 78 % gotovosti. Nakon uspješne nadogradnje ključnih procesnih postrojenja, što je važan korak u projektu, krajem travnja u Rafineriji nafte Rijeka počela je prerada.

Tijekom drugog tromjesečja 2023. dogodile su se i važne promjene u portfelju. Petrokemija je prodana, dok je INA ojačala svoj udjel na slovenskom tržištu povećanjem udjela u OMV Slovenija na 33 %. Ta transakcija osigurala je dugoročno tržište za proizvode Rafinerija nafte Rijeka.

U dijelu Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, prirodni pad proizvodnje trenutačno je usporen na oko 3 % te je provedena daljnja racionalizacija portfelja završetkom prodaje imovine u Angoli i East Yidma u Egiptu. INA će nastaviti s ulaganjima u Istraživanje i proizvodnju s namjerom daljnjeg povećanja sigurnosti opskrbe energijom u Hrvatskoj. Nadalje, treba naglasiti da će se zbog normalizacije makro okruženja ekstra profiti iz 2022. godine teško ponoviti.

Poslovanje Rafinerija i marketinga uključujući Usluge kupcima i Maloprodaju i dalje ima negativni  novčani tok zbog pogoršanog okruženja marži i ograničenja marže na goriva, koja je još na snazi. Ipak, povećanje prodajne količine Maloprodaje i stalno povećanje marže negoriva pozitivno su utjecali na rezultat.”

FINANCIJSKI REZULTATI I.-VI. 2023.