Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2021. godine

INA Grupa ostvarila pozitivan rezultat, uglavnom zahvaljujući oporavku okruženja

 

  • Više cijene ugljikovodika pokretač oporavka rezultata, no ekonomska previranja i pandemija i dalje predstavljaju prijetnju.
  • Nastavak trenutačnog intenzivnog investicijskog ciklusa; projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka ide dalje kao glavno strateško ulaganje.
  • Ključna postignuća:
  • Neto prihod od prodaje iznosi 16,248 milijuna kuna
  • EBITDA iznosi 2,341 milijuna kuna
  • CAPEX iznosi 903 milijuna kuna
  • Pojednostavljeni slobodni novčani tijek iznosi 1,206 milijuna kuna

Zagreb, 29. listopada 2021. – Ekonomski oporavak nastavio se u trećem tromjesečju 2021. godine, no pandemija COVID-19 i ostala svjetska makroekonomska događanja i dalje predstavljaju prijetnju za buduće izglede.

EBITDA INA Grupe u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosila je 2,3 milijarde kuna, dok je neto dobit 1 milijardu kuna te predstavlja oporavak u odnosu na negativni prošlogodišnji rezultat. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina je glavni pokretač rezultata s EBITDA od 1,6 milijardu kuna, što predstavlja rast potaknut prvenstveno boljom prosječnom ostvarenom cijenom ugljikovodika na razini 58 dolara za boe. Ipak, prirodni pad proizvodnje nastavlja se na svim proizvodnim poljima. Rezultat Rafinerija i marketinga uključujući Usluge kupcima i maloprodaju dostigao je 1 milijardu kuna kao rezultat bolje od očekivane turističke sezone.

Ulaganja su povećana u svim djelatnostima u usporedbi s prvih devet mjeseci 2020. godine. Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka ostaje glavno strateško ulaganje, čiji je cilj unaprijediti dugoročnu tržišnu poziciju rafinerijske djelatnosti. Istovremeno, izgradnja profitabilnog portfelja Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Egiptu nastavlja se očekivanim aktivnostima istraživanja i razrade u novostečenom udjelu u Bloku 10. Financijska pozicija s neto dugom od 1.639 milijuna kuna i omjerom duga i kapitala od 13,5 % omogućavaju INA Grupi nastavak trenutačnog intenzivnog investicijskog ciklusa.

Izjava predsjednika Uprave Ine, gospodina Sándora Fasimona:

“Nastavno na neviđena previranja na tržištu tijekom 2020. godine, ovu godinu obilježava povoljnije eksterno okruženje, iako se poremećaji u svjetskoj ekonomiji nastavljaju. Cijene nafte i plina nisu se samo opravile, već ih je nagli porast potražnje pogurao daleko preko očekivanih, s razinama cijene nafte Brent preko 70 dolara po barelu u trećem tromjesečju 2021. i daljnjim rastom u četvrtom tromjesečju. Takvo okruženje povećalo je prihode INA Grupe na razinu od preko 16 milijardi kuna. Ovaj skok cijena osnovni je pokretač snažnih rezultata, osobito u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina koja je ponovno najveći generator novca. Ipak, moramo biti svjesni kako je ovo olakšanje potaknuto izvana i da nastavak prirodnog pada proizvodnje ostaje izazov. Kako bismo odgovorili na taj izazov INA će nastojati maksimizirati hrvatski portfelj, kako na kopnu tako i u podmorju, novom kampanjom bušenja čiji je cilj povećanje proizvodnje plina.

Prodaja rafinerijskih proizvoda povećala se na ključnim tržištima, dok su se maloprodajne prodajne količine oporavile za 14 posto u usporedbi s prvih devet mjeseci 2020. godine, koje je uglavnom obilježila pandemija. Ovo je rezultat turističke sezone bolje od očekivanog, što je vidljivo i u dijelu goriva i ne-goriva. Rafinerijske marže, iako trenutačno pokazuju znakove oporavka, ostaju glavni čimbenik koji utječe na profitabilnost djelatnosti i ujedno predstavljaju rizik za buduće izglede.

Kapitalna ulaganja tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine povećana su za 20 posto, pri čemu se otprilike polovica odnosi na rafinerijsku djelatnost.

Nadamo se da će se šokovi na tržištu, kojima svjedočimo u prošloj i ovoj godini, uskoro stabilizirati. Bez obzira na to u kojem smjeru će se tržišna situacija razvijati, INA je posvećena osiguravanju stabilnog novčanog toka kako bi u narednom razdoblju provela sve strateške projekte koji su započeli.”

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2021. godine