Financijski rezultati za prvo tromjesečje 2012. godine

INA – Industrija nafte, d.d. objavila je financijske rezultate INA Grupe za prvo tromjesečje 2012. godine. Neto dobit (bez jednokratnih stavki)[1] od 630 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2012. godine predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodno tromjesečje kada je neto dobit (bez jednokratnih stavki) iznosila 248 milijuna kuna, što je uglavnom rezultat pozitivnih tečajnih razlika.

Vanjsko makro okruženje, tržišna, regulatorna i politička događanja u Ininim ključnim područjima imali su snažan utjecaj na rezultate INA Grupe u prvom tromjesečju 2012. Poslovanje u Hrvatskoj opterećeno je smanjenom potražnjom za naftnim derivatima i regulatornim ograničenjima vezanim za najvišu cijenu prirodnog plina za kućanstva i male industrijske tvrtke, dok na međunarodnoj sceni INA nije primila nikakve prihode od aktivnosti u Siriji u prvom tromjesečju 2012. Napori menadžmenta kompanije, s druge strane, ostali su usmjereni na povećanje učinkovitosti i kontrolu troškova, što je rezultiralo smanjenjem operativnih troškova.

Rezultati za prvo tromjesečje pokazuju kako je EBITDA (bez jednokratnih stavki) dosegnula 1.475 milijuna kuna, što predstavlja manji rast u odnosu na zadnje tromjesečje prošle godine, kada je taj iznos bio 1.328 milijuna kuna. Dobit iz osnovne djelatnosti (bez jednokratnih stavki) iznosi 834 milijuna kuna, te je ostala na otprilike istoj razini kao i u prethodnom tromjesečju.

Segment Istraživanje i proizvodnja zabilježio je operativnu dobit (bez jednokratnih stavki) od 1.032 milijuna kuna, što predstavlja pad u odnosu na isto vrijeme prošle godine. Na rezultat je utjecala  privremena obustava aktivnosti u Siriji te smanjenje proizvodnje plina na Sjevernom Jadranu. Osim toga, ograničavanje cijene plina rezultiralo je gubitkom od 382 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2012.  Segment Rafinerije i marketing ostvario je negativan rezultat od 52 milijuna kuna, što ipak predstavlja poboljšanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine.  Segment Trgovina na malo zabilježio je operativni gubitak (bez jednokratnih stavki) od 7 milijuna kuna, no unatoč smanjenoj prodaji, uvođenje CLASS goriva i smanjenje operativnih troškova, kao i optimizacija maloprodajne mreže, pridonijeli su poboljšanju rezultata u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Komentirajući financijske rezultate, Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine, rekao je „INA Grupa zabilježila je snažni rezultat u prvom tromjesečju 2012. godine – unatoč negativnim kretanjima u poslovnom okružju i izostanku prihoda iz Sirije – uglavnom zbog značajnih napora menadžmenta usmjerenih k daljnjoj optimizaciji aktivnosti i poboljšanju učinkovitosti.

Zahvaljujući snažnijem financijskom položaju, Ina je pripremila snažan investicijski ciklus za razdoblje ispred nas. Program modernizacije maloprodajne mreže izvršava se na intenzivniji način, kao rezultat čega će INA do kraja 2012. posjedovati najveći broj novih ili moderniziranih benzinskih postaja u Hrvatskoj, osiguravajući vodeću tržišnu poziciju. Nakon velikih ulaganja u rafinerijama dovršenih u 2011. godini, provode se i dodatna ulaganja kako bi se povećala operativna učinkovitost, dok INA u suradnji s lokalnim zajednicama radi na osiguranju potrebnih dozvola za pripremu projekta dorade ostataka u Rafineriji nafte Rijeka. INA također ulaže velike napore u istraživačke aktivnosti, s ciljem bušenja 4 do 6 istražnih bušotina u kopnenom dijelu Hrvatske tijekom 2012., te usporedno nastavlja s EOR projektom, ulaganjem vrijednim više od 500 milijuna kuna u razdoblju od tri godine.


[1] Ne uključujući jednokratne stavke koje se odnose na umanjenje vrijednosti imovine, rezerviranja, otpremnine i jednokratni prihod. U I-III.2012. godine jednokratne stavke su negativno utjecale na poslovanje u iznosu od 246 milijuna kuna

Priloženi dokument