Financijski rezultati za prvo tromjesečje 2018. godine

INA: snažan novčani tijek iz poslovnih aktivnosti u prvom tromjesečju 2018. godine  

Ključna postignuća

  • EBITDA[1] INA Grupe iznosila je 481 milijun kuna
  • Neto dug iznosi 1.254 milijuna kuna, a odnos duga i kapitala je na niskoj razini od 9,8%
  • Ukupna kapitalna ulaganja iznose 196 milijuna kuna
  • U odnosu na isto razdoblje 2017., domaća proizvodnja sirove nafte bilježi blagi rast od 5%

Zagreb, 27. travnja 2018. – Prihodi INA Grupe u prvom su tromjesečju 2018. godine ostali na razini istog perioda u 2017. godini te iznose 3.705 milijuna kuna, pri čemu je povećanje cijena neutraliziralo nešto niže količine proizvedene nafte i plina. CCS[2] EBITDA neznatno je manja i iznosila je 482 milijuna kuna, dok je novčani tijek iz poslovnih aktivnosti ostao snažan i iznosio je 337 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2018.

Istraživanje i proizvodnja iskoristili su pozitivno vanjsko okruženje s 29% većom ostvarenom cijenom ugljikovodika, zbog čega je EBITDA porasla za 14% na 732 milijuna kuna. CCS EBITDA bez jednokratnih stavki Rafinerija i marketinga uklj. Trgovinu na malo u prvom tromjesečju 2018. postala je negativna te je iznosila (145) milijuna kuna.  Nepovoljno vanjsko okruženje zajedno s planiranim aktivnostima održavanja, zbog kojih Rafinerija nafte Rijeka nije radila, rezultiralo je nižom razinom prerade u rafineriji, što je također utjecalo na ukupan volumen prodaje. Maloprodaja goriva ostala je stabilna, dok je prodaja robe široke potrošnje nastavila rasti.

Kapitalna ulaganja u prvom tromjesečju 2018. iznosila su 196 milijuna kuna. Neto dug je istovremeno blago smanjen i iznosio je 1.254 milijuna kuna na kraju prvog tromjesečja 2018. godine, s vrlo niskim omjerom duga i kapitala ispod 10%.

Izjava predsjednika Uprave Ine gospodina Zoltána Áldotta:
„Poslovanje INA Grupe u prvom tromjesečju 2018. godine ostalo je na razini prihoda sličnoj istom razdoblju 2017., što predstavlja stabilan rezultat u volatilnom okruženju. Iako je prvo tromjesečje obilježeno povoljnim okruženjem Brent cijene nafte od oko 67 dolara za barel, rafinerijsko okruženje bilo je slabo te je došlo do smanjenja većine rafinerijskih marži u usporedbi s prvim tromjesečjem 2017. godine. Posljedica takvih zbivanja jest da je rezultat Rafinerija i marketinga negativan, na što je dodatno utjecala niža dostupnost postrojenja uslijed aktivnosti održavanja ključnih rafinerijskih postrojenja u Rijeci. Prodane količine Trgovine na malo ostale su stabilne, uz konstantan porast prodaje robe široke potrošnje, u skladu sa strategijom proširenja ponude na Ininim maloprodajnim mjestima. S druge strane, Istraživanje i proizvodnja ostvarili su bolje rezultate, gdje su veće ostvarene cijene, zajedno sa stalnim porastom domaće proizvodnje nafte, više nego nadomjestile prirodan pad polja u podmorju. Također, istraživački radovi na području Drava-02 napreduju kako je planirano. Slične razine kapitalnih ulaganja i više nego stabilna financijska pozicija predstavljaju dobru polaznu točku za budući rast.“


[1] EBITDA = EBIT + amortizacija i umanjenje vrijednosti (neto)
[2] CCS (current cost of supplies) je rezultat prilagođen za promjene u cijeni ulaznih sirovina na način da se ti troškovi obračunavaju po jedinstvenoj cijeni na kraju izvještajnog razdoblja (bez obzira na promjene cijene tijekom razdoblja).Priloženi dokument