INA donirala 148 računala u prvoj polovici godine

Zagreb, 8. kolovoza 2019. – Kao društveno odgovorna kompanija, INA je u prvoj polovici 2019. godine donirala ukupno 148 računala neprofitnim ustanovama koje su imale potrebu za novijom opremom. Radi se o školama, dječjim vrtićima, udrugama i sportskim klubovima. Kompanija svake godine daruje više od 200 računala, a u drugoj polovici godine planirana je donacija još njih više od 100.

„INA redovito obnavlja svoju opremu, a sukladno tome onu koja je ispravna doniramo ustanovama kojima je takva oprema, nažalost, iz raznih razloga nedostupna. Donacija informatičke opreme u Ini je redovita praksa te na taj način nastojimo podići informatičku pismenost i poboljšati provođenje svakodnevnih aktivnosti ustanova“, izjavio je Goran Pavlović, direktor Plavog tima, člana INA Grupe.

Računala su do sad donirana ukupno devet osnovnih i srednjih škola, dvjema udrugama, dječjem vrtiću, trima sportskim klubovima te muzeju. Do kraja godine planirana je donacija od još stotinjak računala, što će na kraju premašiti broj dosadašnjih godišnjih donacija računala. Samo u 2018. godini kroz informatičku opremu INA je donirala više od 140 tisuća kuna.

O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR             
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument