INA donirala 900.000 kuna dječjim odjelima zdravstvenih institucija

Zagreb, 2. prosinca 2022. – Najmlađi i najranjiviji te ostali pacijenti hrvatskih bolnica dobit će priliku za brže izlječenje i bolje ishode zahvaljujući novoj donaciji koju je za njih osigurala INA.

Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu, općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, KBC-u Zagreb, KBC-u Split, KBC-u Osijek, KBC-u Rijeka, Klinici za dječje bolesti Zagreb i Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi u Gornjoj Bistri, INA je donirala ukupno 900.000 kuna. Pored donacije, INA je, kako bi se pacijenti ugodnije osjećali, uredila bolničke prostore Odjela pedijatrije opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku i prostoriju za trudnice Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu. U uređivanje bolničkih prostora uključili su se i posjetitelji Inine Facebook stranice, koji su odabrali prikladne ilustracije kojima su oplemenjeni bolnički ambijenti.

Zahvaljujući donaciji KBC Rijeka dobavio je najsuvremeniji uređaj za neinvazivnu ventilaciju novorođenčadi koji će biti korišten na Klinici za pedijatriju. Ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić, podsjetio je kako ova donacija nije prva kojom INA doprinosi poboljšanju uvjeta najosjetljivijih skupina bolesnika riječkog KBC-a. „Zavod za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca Klinike za bolesti srca i krvnih žila je  velikim dijelom adaptiran također zahvaljujući donatorskim sredstvima Ine, čime su značajno unaprijeđeni uvjeti boravka i liječenja najtežih srčanih bolesnika. Zahvaljujem Ini u osobno ime, ispred ustanove, djelatnika i posebno naših bolesnika“.

Odjel intenzivnog liječenja novorođenčadi Klinike za pedijatriju KBC Rijeka tercijarni je centar Republike Hrvatske u kojem se godišnje hospitalizira i liječi oko 250 prijevremeno rođene i teže bolesne novorođenčadi. „Potreba za respiratornom potporom prisutna je u većine hospitaliziranih što proizlazi iz osobitosti fiziologije novorođenačke dobi, a sukladno svjetskim smjernicama i pravilima struke, primjena neinvazivne ventilacije u novorođenačkoj dobi zlatni je standard liječenja koji dokazano rezultira poboljšanim dugoročnim ishodom,“ naglasila je predstojnica Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka prof. dr. Iva Bilić Čače.

Mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med., ravnatelj Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak je rekao: “Iza nas su dvije godine naporne borbe s pandemijom nakon čega je bolnica teško oštećena u katastrofalnom potresu. Ono što je sigurno jest da će trebati još puno vremena, sredstava i napora da bolnica započne s normalnim radom. Jedinica intenzivnog liječenja je odjel koji je u ova teška vremena bio neprekidno pun teškim pacijentima za čiji oporavak vrlo važnu ulogu imaju i kreveti na kojima leže, a koji su stari i preko deset godina s oštećenom elektronikom. Stoga ćemo iskoristiti ovu donaciju za nabavu novih kreveta.

„Naša politika donacija usmjerena je na posebno osjetljive dijelove društva i smatramo svojom obavezom pružati podršku i pomoć kad god je to potrebno. Svi stručnjaci se slažu kako je na promicanju i zaštiti zdravlja djece važno raditi od najranije dobi. Posebno u vrijeme kada različiti negativni izazovi današnjice utječu na djecu, na svima nama je da pokušamo te nepovoljne utjecaje smanjiti na najmanju moguću mjeru kako bismo osigurali dječju dobrobit“, rekao je predsjednik Uprave Ine Péter Ratatics.

Samo u zadnjih 11 godina INA je u zdravstveni sustav Republike Hrvatske donirala 7,7 milijuna kuna te će nastaviti činiti sve što je potrebno za bolje liječenje pacijenata, osobito onih najmlađih, kao i za ugodniji boravak u zdravstvenim ustanovama.

Više informacija dostupno je na https://donacije-bolnicama.ina.hr/.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te važnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Tvrtku čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR          

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552 | @: pr@ina.hr