INA financijski pomogla realizaciju kulturne manifestacije Makarsko ljeto