INA i Novi list pokreću foto natječaj za Kalendar 2013.

Zagreb, 12. lipnja – U sklopu projekta „Zajedno za bioraznolikost“ INA-Industrija nafte, d.d. i Novi list pokrenuli su i ove godine natječaj za izbor fotografija koje će biti predstavljene u kalendaru za 2013. godinu. Tema ovogodišnjeg natječaja je „Hrvatske sorte i pasmine“, a pozvani da se prijave su profesionalni i amaterski fotografi sa svojim radovima. Kao i protekle godine, stručni suradnici na projektu su djelatnici Javne ustanove Priroda iz Rijeke.

Rok za podnošenje fotografija je 16. srpnja, a po završetku natječaja stručna komisija pregledat će i ocijeniti sve pristigle fotografije te izdvojiti 24 fotografije, koje će zatim predstaviti na tiskanima i internetskim stranicama Novog lista. Čitateljima će na taj način biti omogućen izbor konačnih 12 fotografija za kalendar. Autori izabranih fotografija osvajaju nagradu u vrijednosti od 1.000 kuna, dok će čitatelji Novog lista kalendar dobiti na dar 6. prosinca.

Prijave na natječaj moraju sadržavati podatke o autoru (ime i adresa autora), lokalni (mjesni) naziv sorte ili pasmine, širi ili uži naziv lokaliteta gdje je sorta ili pasmina snimljena te datum kad je fotografija snimljena. Fotografije moraju biti dostavljene u formatu 21×30 cm, 300 dpi, kao tif ili kvalitetan jpg te na CD-u ili DVD-u u omotnici na adresu Novi List, Natječaj za fotografiju, Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka ili na e-mail adresu natjecaji@novilist.hr.

Riječ je o tradicionalnom kalendaru Novog lista, a INA je već četvrtu godinu zaredom pokrovitelj projekta. Prošlogodišnji natječaj za kalendar „Hrvatske vode stajaćice“ doživio je golem uspjeh s više od 550 pristiglih amaterskih i profesionalnih fotografija biljnog i životinjskog svijeta koji živi uz i u jezerima, močvarama, lokvama i barama.Priloženi dokument