INA i Novi list predstavili kalendar „Hrvatske sorte i pasmine“

 • Već petu godinu zaredom INA i novi list nagrađuju najbolje fotografije biljnog i životinjskog svijeta
 • Kalendar za 2014. nastavlja prošlogodišnju temu s obzirom na veliku raznolikost hrvatskih autohtonih vrsta

Zagreb, 2. prosinca 2013. ­– U sklopu projekta „Zajedno za bioraznolikost“ INA i Novi list predstavili su danas kalendar za 2014. godinu s temom „Hrvatske sorte i pasmine“ u riječkom Prirodoslovnom muzeju. Ista tema obrađena je i u prošlogodišnjem kalendaru, a s obzirom na uspjeh koji je postigao među publikom te bogatstvo hrvatskih autohtonih vrsta, organizatori su odlučili ponoviti temu i ove godine. Odabiru konačnih 13 fotografija za kalendar prethodio je natječaj na koji je pristiglo više od 450 amaterskih i profesionalnih fotografija.

Obraćajući se prisutnima na predstavljanju kalendara Igor Šepić, direktor Rafinerije nafte Rijeka, izjavio je “U Ini smo veoma zadovoljni s uspješnošću ovog projekta, a s obzirom da kroz svoje društveno odgovorno poslovanje podupiremo brojne ekološke projekte, drago nam je što i kroz ovu priču možemo podsjetiti javnost kako se mora i može činiti više za očuvanje životinjskih i biljnih vrsta i naše flore i faune. Više od 450 pristiglih fotografija na ovogodišnji natječaj potvrđuje kako interes za sudjelovanje u projektu postoji i takva povratna reakcija nam pruža motivaciju za nastavak projekta“.

Riječ je o tradicionalnom kalendaru Novog lista i Ine, a INA je već petu godinu zaredom pokrovitelj projekta. Projekt je u protekle četiri godine doživio golem uspjeh s velikim odazivom profesionalnih i amaterskih fotografa, a na prošlogodišnji natječaj prijavilo se 43 autora s 283 amaterske i profesionalne fotografije hrvatskih pasmina i sorti. Stručni suradnici na projektu bili su djelatnici Javne ustanove Priroda iz Rijeke, a stručna komisija u sastavu Ferdo Buva, predstavnik Ine, Sergej Drechlser, šef foto službe Novog lista, Bruno Lončarić, voditelj posebnih projekata Novog lista, Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove Priroda  i Marko Randić, samostalni stručni suradnik – biolog Javne ustanove Priroda, pregledala je i ocijenila sve pristigle fotografije te izdvojila 24 fotografije, koje su predstavljene na tiskanima i internetskim stranicama Novog lista. Čitateljima je na taj način omogućen izbor konačnih 12 fotografija za kalendar za 2014. godinu. Autori odabranih fotografija nagrađeni su s po 1.000 kuna, dok će čitatelji Novog lista kalendar dobiti na dar 6. prosinca, kao i svake godine dosad.

Fotografije koje su prema najvećem broju osvojenih glasova objavljene u kalendaru „Hrvatske sorte i pasmine“ su:

 1. Hrvatski hladnokrvnjak, Ante Vukušić
 2. Paška ovca, Aleksandar Tomulić
 3. Vinogradi babića, Juraj Vidoni
 4. Dalmatinski magarac, Boris Krstinić
 5. Siva pčela, Ante Vukušić
 6. Tornjak sibir posedarje, Boris Krstinić
 7. Brgujski kapuz, Jerko Gudac
 8. Dalmatinske tuke, Boris Krstinić
 9. Plavac, Domagoj Sever
 10.  Kokoš– pijevac (pivac),   Željko Padavić
 11.  Istarska koza, Boris Krstinić
 12.  Lovranska črešnja-Brtošinka, Jerko Gudac
 13.  Lovranski marun, Jerko Gudac

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument