INA i ove godine osvojila „Zlatni indeks“

  • Inina suradnja sa studentskom populacijom ponovno nagrađena
  • I ove godine INA ostaje predana projektima namijenjenima mladim talentima

Zagreb, 24. ožujka 2015.- U petak, 20. ožujka, je u Državnom arhivu u Zagrebu održana peta po redu dodjela nagrada „Zlatni indeks“ u organizaciji studentske udruge eStudent, a INA je nagradu osvojila u kategoriji „Stručna potpora i organiziranje studentskih projekata“.    

Direktorica Sektora upravljanja ljudskim resursima u Ini, gđa. Vladimira Senčar Perkov, ovom je prilikom izjavila: „Za Inu je velika čast i zadovoljstvo što su studenti i ove godine prepoznali naš trud i inicijative usmjerene na njih i to odlučili nagraditi. Od samih začetaka Zlatnog indeksa, ova nagrada nam je uvijek bila među najdražima jer dolazi upravo od samih studenata, a njihova potvrda najveći je jamac kvalitete i vrijednosti naših projekata. Također, nagrade kao što je ova su ujedno i najbolja motivacija da i u vremenu pred nama ostanemo predani daljnjem unaprjeđenju naših projekta usmjerenih na mlade talente jer oni su ti koji kompaniji osiguravaju inovativnost, kreativnost i donose potencijal za rast i razvoj“.

„Zlatni indeks“ jedinstvena je nagrada na području Republike Hrvatske koja se dodjeljuje kompanijama koja su najviše pridonijele kvalitetnijem studentskom životu, obrazovanju i stručnom usavršavanju studenata, a ocjenjivanje i odabir vrše studenti sami. INA je i u 2015. nastavila s provođenjem programa i inicijativa usmjerenih na studentsku populaciju i mlade, kao i uspješnu suradnju s trima studentskim udrugama: eStudent, AIESEC Hrvatska i BEST, koja će, kao i prethodnih godina, biti obilježena sudjelovanjem na događanjima u organizaciji spomenutih udruga te samostalnim provođenjem projekata usmjerenih na pružanje podrške studentskoj populaciji.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument