INA i Socijalna zadruga Pružimo ruke pomažu u predškolskom obrazovanju djece

  • Predstavnici Ine i Socijalne zadruge Pružimo ruke obišli dječju igraonicu u Zrinskom Topolovcu
  • Osiguran nastavak predškolskih aktivnosti za djecu

Zrinski Topolovac, 18. travnja 2018.– Predstavnici Ine i Socijalne zadruge Pružimo ruke posjetili su male polaznike igraonice u Zrinskom Topolovcu u okviru koje se djecu priprema za polazak u školu. Ova igraonica je opremljena početkom 2016. u općinskim prostorijama uz pomoć Ine, a kompanija će nastaviti pružati potporu projektu kako bi se predškolske aktivnosti u ovome mjestu nastavile provoditi i u narednom razdoblju. 

Radosti na licima najmlađih mještana Općine Zrinski Topolovac neće nedostajati ni u 2018. zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca iz Socijalne zadruge Pružimo ruke. Njihov projekt predškolskog obrazovanja djece u slabije razvijenim sredinama i ove godine je dobio potporu Ine čime su osigurana sredstva za angažman stručnih djelatnika koji rade s djecom.

„Radujem se što ću se moći nastaviti igrati i učiti s prijateljima.“ izjavila je petogodišnja Ana Marija Kranjec, polaznica igraonice u Zrinskom Topolovcu, a njezina majka Zorica Kranjec je dodala: „Sretna sam što se moje dijete također može kvalitetno pripremati za školu. Lijepo je vidjeti da velika kompanija poput Ine nije zaboravile na slabije razvijene sredine poput naše.“

Igraonica za djecu predškolske dobi u ovoj najmanjoj Općini Bjelovarsko-bilogorske županije ideja je Socijalne zadruge Pružimo ruke. „Prava populacijska politika mora biti konkretna, pomagati roditeljima u odgoju djece, njihovoj pripremi za daljnje školovanje i ostanak u Republici Hrvatskoj. Naš projekt s Inom upravo je takav. U mjestu u kojem nema vrtića djeci pružamo jednaku priliku da se pripreme za osnovnu školu kao i njihovi vršnjaci u razvijenijim krajevima.“, izjavila je gđa. Đurđa Adlešič, upraviteljica Socijalne zadruge Pružimo ruke.

„Kao jednoj od najvećih domaćih kompanija, Ini je stalo da poboljša kvalitetu života u lokalnim zajednicama u kojima posluje, a s posebnom dimenzijom gledamo upravo na projekte koji su usmjereni prema djeci i mladima. Naposljetku, ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost, ne samo ovog kraja, već cijele zemlje.“, izjavio je g. Vladimir Tišljar, Inin direktor Proizvodne regije sjeverna Hrvatska.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 494 maloprodajna mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument