INA ishodila uporabne dozvole za zatvorene izvore ionizirajućeg zračenja u RNS

Zagreb, 31. svibnja 2016.- Na postrojenju Koking u Rafineriji nafte Sisak INA je ugradila mjerače nivoa za koksne komore koji se tretiraju kao zatvoreni izvori ionizirajućeg zračenja. Isti su prijavljeni u registar izvora u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) te su ishođene uporabne dozvole i odobrenje za djelatnost.