INA je u Egiptu stekla udio na istražnoj koncesiji East Damanhur

 width=

Zagreb, 9. ožujka 2021. –  Njegova Ekscelencija ing. Tarek El Molla, egipatski ministar nafte i mineralnih resursa, dao je Ini konačno odobrenje za sklapanje ugovora o kupoprodaji s kompanijom Wintershall DEA, operatorom na istražnoj koncesiji East Damanhur (Blok 10) smještenoj na kopnenom dijelu delte Nila. Ovime će INA ući u novu koncesiju u Egiptu kao partner s 20 posto udjela, Wintershall DEA će imati 40 posto udjela dok će preostalih 40 posto držati kompanija Cheiron.

 Ova istražna koncesija poboljšat će dugoročnu održivost Ininog poslovanja u Egiptu, surađujući s uglednim operatorom te snažnim lokalnim partnerom, u plinski bogatom području delte Nila gdje već postoji proizvodna infrastruktura. Inicijalni istražni period na koncesiji East Damahur traje tri godine, a u slučaju komercijalnog otkrića ugovorom je predviđena proizvodna licenca na dvadeset godina.

 „Egipat je ključno inozemno tržište kada su u pitanju Istraživanje i proizvodnja Ine na kojem smo već dugo prisutni. Ulaskom u novu koncesiju INA širi svoj portfelj u Egiptu te se stvaraju pretpostavke za novu proizvodnju ugljikovodika nakon istražnih aktivnosti. To je u skladu s našim razvojnim planovima gdje ulaskom u projekte poput ovoga želimo nadomjestiti rezerve kompanije i zadržati proizvodnju. Drago nam je da ćemo naše ciljeve u Egiptu ostvariti s partnerima s kojima već imamo dobru suradnju“, izjavio je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine.

INA u Egiptu

INA je u Egiptu prisutna već trideset godina, a svoje aktivnosti većinom provodi na području Zapadne pustinje i to kao samostalni operator sa 100 % udjela na koncesiji East Yidma te kao partner na tri koncesije – North Bahariya, Ras Qattara i West Abu Gharadig. Osim toga, kompanija je posljednjih godina povećala ulaganja u već postojeći portfelj u toj zemlji. Uz remontne aktivnosti, tako je uspješno izbušena i duboka istražna bušotinu Rizk-2D na koncesiji East Yidma koja je ujedno s 5.613 metara najdublja bušotina koju je INA izbušila u zadnjih 35 godina. Provedene aktivnosti i prošle su godine rezultirale  rastom Inine proizvodnje nafte u Egiptu. Dnevna Inina proizvodnja nafte u Egiptu iznosi 1.838 boe.*

*Podatak se odnosi na 2020. godinu.

 width=

 

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

Foto: Sandra Šimunović / Pixsell

 

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr