INA namjerava povećati prisutnost na slovenskom tržištu

  • INA će zajedno s MOL-om steći dodatnih 92,25 % udjela u OMV Slovenija d.o.o., odnosno 120 novih maloprodajnih mjesta i veleprodajno poslovanje kompanije u Sloveniji
  • INA će biti glavni dobavljač goriva za maloprodajna mjesta MOL Grupe u Sloveniji
  • Udio Ine u kompaniji namjerava se povećati sa 7,75 % na 33 %

Zagreb, 8. lipnja 2021. – INA i MOL postigli su dogovor o stjecanju OMV-ovog 92,25 % udjela u OMV Slovenija d.o.o. Transakcija uključuje 120 maloprodajnih mjesta diljem Slovenije, kao i veleprodaju preuzete kompanije. INA već drži 7,75 % udjela u OMV Slovenija d.o.o., a sukladno dogovoru namjerava ga povećati na 33 %.

OMV Slovenija d.o.o. upravlja drugom po veličini maloprodajnom mrežom od 120 maloprodajnih mjesta diljem Slovenije koje posluju pod četiri brenda: OMV (108), Euro Truck (4) i Avanti/DISKONT (8). Nakon akvizicije INA i MOL će postati stopostotni vlasnici navedene imovine. Ovom transakcijom profitirat će i Inini kupci koji će u dobro poznatim kvalitetnim gorivima te vrhunskoj usluzi ubuduće moći uživati na značajno više lokacija u susjednoj državi.

S 48 MOL-ovih i 5 Ininih brendiranih maloprodajnih mjesta u Sloveniji, MOL Grupa trenutačno je treći igrač na maloprodajnom tržištu. Zahvaljujući potencijalnoj transakciji, MOL i INA, odnosno MOL Grupa, bi mogla imati 173 maloprodajna mjesta u Sloveniji.

Glavni dobavljač goriva za sva postojeća i novostečena maloprodajna mjesta Ine i MOL-a u Sloveniji bit će INA.

„Ovime je ostvaren pristup ključnom tržištu za našu Rafineriju nafte Rijeka čime je osigurana i dugoročna budućnost rafinerije u kojoj je u tijeku implementacija strateškog projekta izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka. Ova akvizicija pokazuje da zajedno s MOL-om nastavljamo ostvarivati svoje strateške ciljeve jačanja prisutnosti Ine i MOL Grupe u regiji“, izjavio je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine.

Transakcija podliježe odobrenju koncentracije.

 O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

O MOL Grupi

MOL Grupa je integrirana međunarodna naftna i plinska kompanija sa sjedištem u Budimpešti, Mađarska. Prisutna je u više od 30 zemalja, zapošljava dinamičnu radnu snagu koja broji 26.000 ljudi te ima preko 100 godina iskustva u industriji. Aktivnosti istraživanja i proizvodnje MOL Grupe temelje se na više od 75 godina iskustva u području ugljikovodika. Proizvodne aktivnosti trenutačno se odvijaju u 9 zemalja, a istraživanje na poljima u 14 zemalja.. MOL Grupa u vlasništvu ima tri rafinerije i dva petrokemijska pogona u okviru integriranog upravljanja lancem opskrbe u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, kao i maloprodajnu mrežu koja se sastoji od gotovo 2.000 maloprodajnih mjesta u 9 zemalja srednje i jugoistočne Europe.

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr