INA objavila konsolidirane financijske rezultate za prvo polugodište 2009.