INA odgovara na zahtjeve tržišta

Zagreb, 21. rujna 2018. – S obzirom na to da globalna industrija nafte i plina prolazi kroz razdoblje intenzivnih promjena, u Ini je identificirana potreba za daljnjim prilagođavanjem tržištu kroz nastavak provedbe organizacijskih promjena započetih još u 2017. godini.

U tom smislu, osniva se nova organizacijska jedinica Industrijski servisi koja će integrirati korporativne servisne aktivnosti poput nabave, upravljanja investicijama, imovinom i uslugama u cilju pružanja kvalitetnijih usluga svim organizacijskim jedinicama. Industrijskim servisima će, kao vršitelj dužnosti, upravljati operativni direktor Usluga kupcima i maloprodaje g. Darko Markotić budući da su navedene aktivnosti i do sada bile u njegovoj nadležnosti. Istovremeno, organizacijska jedinica Usluge kupcima i maloprodaja, kojoj i dalje ostaje na čelu, fokusirat će se na nove inicijative i daljnje unaprjeđenje usluge kupcima.

Organizacijska jedinica Korporativni poslovi se ukida, a operativni direktor g. Tomislav Thür, nakon niza godina, odlazi s ove pozicije. Organizacijske jedinice za koje je bio zadužen bit će preraspodijeljene pod Upravu. G . Thür se pridružio Ini 2004. godine kao član Uprave i direktor Korporativnih procesa. Izvršnim direktorom za Korporativne poslove imenovan je 2012. godine, a od 2017. bio je na funkciji Operativnog direktora za Korporativne poslove. Tijekom karijere u Ini svojim je širokim znanjem i iskustvom značajno pridonio razvoju kompanije, njenim rezultatima i brojnim uspjesima. G. Thür svoju će karijeru nastaviti izvan INA Grupe.

Ove organizacijske promjene dokaz su usmjerenosti kompanije na zahtjeve tržišta te fokusiranosti na inovativnost poslovanja, širenje novih inicijativa u maloprodajnoj mreži te razvoj novih proizvoda i usluga s ciljem zadovoljavanja potreba tržišta i zahtjeva krajnjih kupaca.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 496 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument