INA podržala Centar dječjeg zdravlja

  • Inina donacija omogućila kupnju neurofeedback aparata za rano otkrivanje i liječenje djece s autističnim spektrom
  • Zahvaljujući potpori Ine omogućit će se i edukacija stručnjaka koji će sudjelovati u pilot projektu praćenja poteškoća i razvoja djece s autizmom

Zagreb, 30. rujna 2013.- Zahvaljujući potpori Ine, Centru dječjeg zdravlja u subotu, 28. rujna, svečano je uručen neurofeedback aparat za rano otkrivanje i liječenje djece s autističnim spektrom. Aparat će biti korišten i u sklopu istraživačkog pilot projekta Centara dječjeg zdravlja kojim će se u narednih godinu dana pratiti vrste poteškoća i učinke programa za desetero djece s autizmom.  Inina donacija također je omogućila i edukaciju stručnjaka koji će u ovom projektu sudjelovati volonterski.

Ovom prigodom prisutnima se obratio prof.dr.sc. Milivoj Jovančević, predsjednik Centra dječjeg zdravlja, koji je govorio o problemu autizma i detaljnije predstavio spomenuti projekt te tehniku neurofeedbacka. Dr.med. Aran Tomac, voditelj programa, prisutnima je održao prezentaciju rada aparata i objasnio njegove mogućnosti.

Govoreći u ime Ine, gđa. Diana Prpić, direktorica Ininog Sektora podrške istraživanju i proizvodnji, rekla je „S obzirom da je INA jedna od vodećih nacionalnih kompanija, jasno je kako osjećamo veliku odgovornost za zajednice u kojima djelujemo te se spremno odazivamo suradnji na projektima od značaja za te zajednice, a pogotovo kad su u pitanju posebno osjetljive skupine djece i mladih. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom kada kažem da je potrebna uključenost svih razina društva u promicanju i unapređenju zdravlja djece, kao i omogućavanju uvjeta za edukaciju djelatnika iz tog polja, stoga nije bilo ni najmanje dvojbe da INA podrži Centar dječjeg zdravlja“.

Centar dječjeg zdravlja je dobrovoljna, neprofitabilna udruga građana koja djeluje s ciljem razvitka, promicanja i unapređenja zdravlja djece te stručnog usavršavanja i unapređenja svih struka koji se bave  zdravljem djece bilo tjelesnim, mentalnim, emocionalnim ili intelektualnim, a u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR      
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument