INA podržala nabavku novog bibliobusa za Gradsku knjižnicu Rijeka

  • Zahvaljujući podršci Ine i ostalih sponzora Gradska knjižnica Rijeka nastavlja s ovom tradicionalnom uslugom za svoje korisnike
  • Novi bibliobus omogućit će veću funkcionalnost i nove sadržaje, kao što je internetski pult, Wi-Fi i platno za projekciju vizualnih sadržaja

Rijeka, 8. rujna 2014.– Danas je na Korzu ispred Narodne čitaonice u Rijeci održana konferencija za medije u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka, a na kojoj je predstavljen projekt nabave novog gradskog bibliobusa koji će u funkcionalnijem, kvalitetnijem i praktičnijem obliku nastaviti pružati ovu tradicionalnu uslugu ljubiteljima knjige diljem Rijeke.

Obraćajući se prisutnima u ime Ine, kao jednog od sponzora projekta, g. Igor Šepić, direktor Rafinerije nafte Rijeka, rekao je „Kao stoljetni član riječke lokalne zajednice, INA se trudila dokazati kao pouzdan partner na projektima koji su donosili dobrobit za Grad Rijeku i okolno područje, a pogotovo projekte u području edukacije i kulture te one od kojih je korist imalo što veći broj naših sugrađana. Projekti Gradske knjižnice Rijeka, a koja broji više od 18 tisuća vjernih korisnika, zasigurno, stoga,  spadaju u naše područje fokusa. Iskoristio bih također ovu priliku da čestitam ravnateljici i djelatnicima Knjižnice na uspjelom projektu i uloženom trudu u njegovu pripremu i realizaciju jer su time očuvali ovu tradiciju dugu više od 40 godina, a koja je posebno važna za pojedine skupine korisnika kojima pristup Gradskoj knjižnici možda i nije tako lak“ te podsjetio kako je INA sa zadovoljstvom podržala Gradsku knjižnicu Rijeka i prošle godine kada je proveden projekt „(p)Okrenimo čitanje“ u sklopu kojeg je riječka  knjižnica, među prvima u Hrvatskoj, omogućila svojim članovima čitanje pomoću tableta i e-čitača, kao i edukacije i predavanja o digitalnim medijima i e-knjigama.

Prvi bibliobus krenuo je iz Gradske knjižnice Rijeka prije punih 45 godina i od tada je obišao brojna stajališta, kako u Rijeci, tako i širem riječkom području. Bibliobusna služba Gradske knjižnice Rijeka trenutno raspolaže s dva vozila, gradskim i županijskim bibliobusom, a novi gradski bibliobus omogućit će dodatno unapređenje usluge i nove funkcije, kao što je internetski pult, Wi-Fi i platno za projekciju vizualnih sadržaja te će biti prilagođen za vožnju u gradskim uvjetima.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 449 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument