INA podržala program osiguravanja sigurne okoline za djecu Dječjeg vrtića Sisak Stari

U Dječjem vrtiću Sisak Stari – Bubamara danas je predstavljen program osiguravanja sigurne okoline za djecu Dječjeg vrtića kojim se provode mjere kako bi se maksimalno osigurala okolina u kojoj djeca svakodnevno borave na području vrtića, ali i mjere kojima se djeca educiraju o sigurnom ponašanju za sebe i drugu djecu. Ispod sprava na igralištu objekta Bubamara nalazi se obvezna zona sigurnosti gdje su postavljene specijalne antitraumatske i antistresne podloge koje ublažavaju eventualni pad ili povredu djeteta. Dio sredstava za antistresne podloge i njihovo postavljanje osigurala je INA – Industrija nafte, d.d.
Program je predstavila Željka Beca, ravnateljica vrtića, dok je predstavljanju nazočio i Dinko Pintarić, gradonačelnik grada Siska koji je tom prilikom rekao: „Djeca i njihova bezbrižnost svakako su jedan od naših najvećih prioriteta, a u sklopu ovog projekta  INA se pokazala kao više nego dobar i pouzdan partner.“
Damir Butković, direktor Rafinerije nafte Sisak naglasio je: „Kad su u pitanju djeca i njihova sigurnost nitko ne može ostati ravnodušan, a obzirom da se radi stoga nije postojala ni najmanja dvojba da se INA  koja je ovdje prisutna više desetljeća odmah uključi u projekt.“Priloženi dokument