INA pomaže dječjim odjelima zdravstvenih institucija

Zagreb, 24. siječnja 2024. – Najmlađi i najranjiviji, kao i svi ostali pacijenti hrvatskih bolnica dobit će priliku za kvalitetnije liječenje i bolje ishode zahvaljujući donaciji koju je za bolnice osigurala INA.

S pijeska relija Dakar Juraj Šebalj dojurio je u KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu razveseliti mališane na liječenju. Društvo su mu pravili kolega relijaš Viliam Prodan, Ida Prester, Jelena Glišić i predstavnici Uprave Ine. Za još više smijeha i veselja pobrinula se Inina maskota. Razlog njihova dolaska bila je donacija najveće hrvatske naftne kompanije bolnici u iznosu od 40.000 eura. Dio je to šire inicijative u kojoj kompanija i ove godine pomaže zdravstvenim institucijama diljem Hrvatske u nabavi potrebnih medicinskih uređaja i obnovi prostora s 200.000 eura. Pacijenti i osoblje Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu, Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić” u Sisku, KBC-a Split, Osijek i Rijeka, Klinike za dječje bolesti Zagreb, Opće bolnica Bjelovar i Dubrovnik i Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak, Zagreb, zahvaljujući Ini sada će imati bolje uvjete liječenja i rada. Donaciju KBC-u Sestre milosrdnice, koja će biti iskorištena za uređenje Klinike za pedijatriju, uručili su predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay i član Uprave Ine Miroslav Skalicki.

Ravnatelj bolnice prof. Davor Vagić zahvalio je Ini na donaciji i izjavio: „Znajući da su Ini osnovni kriteriji za dodjelu donacije posebnost, kvaliteta i korisnost projekta za širu društvenu zajednicu, mogu izraziti veliko zadovoljstvo da su baš KBC Sestre milosrdnice i naša Klinika za pedijatriju prepoznati kao neizostavan dio hvalevrijednog donatorskog projekta. Ova gesta pokazuje da nam je zajednička zadaća brinuti se o našim najmlađim pacijentima i pomagati im.” Predstojnica Klinike za pedijatriju prof. Orjena Žaja naglašava da donacija stiže u trenutku lijepih obljetnica – klinika obilježava 120 godina djelovanja, a INA 60 godina: „Davne 1904. plemeniti Radovan Marković u tadašnjoj bolnici Sestara milosrdnica osniva prvi dječji odjel u Hrvatskoj i na području cijele jugoistočne Europe. Time supostavljeni temelji suvremenijeg pristupa u općoj kliničkoj i socijalnoj pedijatriji i dječjoj infektologiji. Bogata tradicija i vizionarski rad nastavljaju se do danas. Donacijom ćemo unaprijediti smještajne kapacitete u stacionaru, nabaviti nove krevetiće, stolove i ormare, a sve s ciljem da djeci koja moraju ostati u bolnici boravak bude što ugodniji i ljepši.”

Od osnutka prije 60 godina INA kontinuirano pomaže zajednicama u kojima posluje. Posebno smo osjetljivi na našu djecu i najranjivije skupine kojima želimo osigurati ugodniju sadašnjost i još ljepšu budućnost. Svjesni smo izazova u kojima djeluje hrvatski zdravstveni sustav, kao i dugotrajne obnove posljedica potresa koji su oštetili bolničke zgrade u pogođenim područjima i zato im želimo pomoći kako bi osigurali bolje ishode za najmlađe i najranjivije članove našeg društva”, rekla je predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay.

Samo u posljednjih 12 godina INA je zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske donirala gotovo 1,2 milijuna eura. Na ovogodišnjoj donaciji Ini su zahvale stigle i iz ostalih bolnica. „Zahvaljujemo Ini na vrijednoj donaciji koja nam omogućuje nabavu uređaja kojima ćemo u svojem radu pružiti nadstandard našim bolesnicima. U planu nam je nabava uređaja za zagrijavanje/hlađenje tijela djece te 12-kanalnog EKG holtera koji su važan dijagnostički alat obrade kardioloških pacijenata. Riječ je o vrhunskoj medicinskoj opremi kojom ćemo unaprijediti rad medicinskog osoblja naše Klinike za pedijatriju na zadovoljstvo nas i naših pacijenata”, izjavila je izv. prof. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med. iz Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka. Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama iz Zagreba zahvaljujući donaciji Ine preuredit će prostore blagovaonica. „Hvala Ini! Naše blagovaonice Odjela majka – dijete i Dnevne bolnice majka – dijete sada će pružati još bolje uvjete našim najmlađim pacijentima koji u pratnji roditelja prolaze rehabilitaciju, a žive izvan područja grada Zagreba. Godišnje obavljamo oko 10.000 specijalističkih pregleda uz 5000 dijagnostičkih postupaka i skrbimo za oko 1900 djece izvan zagrebačkog područja te četiri puta više djece na području grada Zagreba”, istaknula je ravnateljica dr. sc. Ivana Kern, dr. med.

INA je još jednom pokazala da je svaki put uz zajednice u kojima posluje. Više informacija dostupno je na https://donacije-bolnicama.ina.hr/.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te važnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Tvrtku čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas posluje u Hrvatskoj i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR            

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552| @: pr@ina.hr