INA pomaže u informatičkom opismenjavanju Hrvatske

  • INA je školarcima, udrugama i umirovljenicima donirala 75 računala
  • Još 80-tak računala čeka nove vlasnike

Zagreb, 8. lipnja 2015 .-  INA je realizirala donaciju 70 stolnih računala s monitorima te 5 prijenosnih računala koji će se sada koristiti od Vukovara do Rijeke. Kao društveno odgovorna kompanija, INA ovom, ali i planom budućih donacija pomaže u informatičkom opismenjavanju građana Hrvatske.

INA je donirala vrijednu informatičku opremu u 15 institucija diljem Hrvatske. Računala su tako razveselila školarce u srednjim i osnovnim školama od Zagreba, Rijeke, Čakovca, Lipika, Pakraca, Lepoglave i Sunje do Starog Petrovog Sela. Informatičkom opismenjavanju učit će se na 2 donirana prijenosna računala i u udruzi sisačkih umirovljenika. Računala su dobili i korisnici Caritasove kuće EMAUS za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, KUD Nušić iz Borova te vukovarska udruga nacionalnih manjina „Inicijativa održivog života“.
INA nastavlja svoje društveno odgovorno poslovanje najavom novih donacija. U planu je podjela još 63 stolna računala s monitorima te 19 prijenosnih računala. Na internetskoj stranici www.ina.hr mogu se pronaći upute kako se prijaviti za INA-ine donacije.
O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr
Priloženi dokument