INA prijavila projekt Biorafinerije za status strateškog investicijskog projekta za Republiku Hrvatsku

Zagreb, 23. lipnja 2020. – Unatoč izazovnom poslovnom okruženju, INA nastavlja sa strateškim projektom INA R&M Novi smjer 2023. i transformacijom lokacije u Sisku u industrijski centar. Jedna od aktivnosti na lokaciji je i razvoj projekta Biorafinerija zahvaljujući kojem bi kompanija mogla proizvoditi bioetanol druge generacije iz biomase, uz proizvodnju zelene energije. Upravo za taj projekt je u lipnju podnijet zahtjev prema Ministarstvu gospodarstva i poduzetništva kako bi mu bio dodijeljen status strateškog investicijskog projekta za Republiku Hrvatsku. Radi se o investiciji od oko 250 milijuna eura, od čega je dio sredstava planirano osigurati iz Inovacijskog fonda Europske Unije.

Kao prvi korak u izgradnji postrojenja za proizvodnju druge generacije bioetanola s negativnim C02 otiskom na lokaciji rafinerije Sisak, INA je u veljači ove godine potpisala ugovor o licenci s francuskom grupom AXENS za tehnologiju FuturolTM te ugovor za bazni dizajn. Također, krajem prošle godine potpisan je i ugovor s belgijskom tvrtkom De Smet Engineers & Contractors za bazni dizajn za pomoćna postrojenja i integraciju postojeće rafinerijske infrastrukture.

Vezano za razvoj projekta Biorafinerija, održane su i dvije žetve energetske biljke miskantus koje je INA posadila na demonstracijskom polju u Rugvici kraj Zagreba, u suradnji s Bc Institutom. Prikupljena biomasa prve žetve poslana je na testiranje u sklopu EU projekta GRACE (GRowing Advanced Industrial Crops on marginal lands for biorEfineries), a rezultati su potvrdili miskantus kao dobru sirovinu za prozvodnju bioetanola druge generacije. Druga žetva miskantusa na demonstracijskoj farmi u Rugvici obavljena je tijekom ožujka ove godine pri čemu je INA testirala poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih EU proizvođača.

„Razvoj projekta Biorafinerije je u skladu s razvojnim smjernicama kompanije te je dokaz naše posvećenosti programu Novi smjer. Lokacija u Sisku važan je dio Ininog poslovanja, a sve aktivnosti koje poduzimamo su preduvjeti koje je potrebno ostvariti kako bismo mogli donijeti konačnu investicijsku odluku. Također, važno je napomenuti kako su potpora EU i Vlade RH ključni preduvjeti za konačnu realizaciju ovog značajnog projekta za Republiku Hrvatsku i Inu, a koji se svim svojim elementima uklapa u Zeleni plan i europsku energetsku strategiju“, izjavio je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine.

Za potrebe uspostave lanca opskrbe sirovinom ulaganja u poljoprivredi su procijenjena na 50 milijuna eura. Za to je također planirano korištenje sredstava fondova za ruralni razvoj, primarno za aktivnosti vezane uz uspostavu nasada energetske biljke miskantus, što uključuje i aktivaciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Ističemo i da se energetski doprinos proizvedenog bioetanola druge generacije vrednuje dvostruko pri ispunjenu ciljeva plasmana biogoriva na tržište.

Podsjećamo, program INA R&M Novi smjer 2023. predviđa koncentraciju prerade nafte u Republici Hrvatskoj u Rafineriji nafte Rijeka te transformaciju lokacije u Sisku u industrijski centar. Uz biorafineriju bio-komponenti, druge alternative za lokaciju u Sisku uključuju i proizvodnju bitumena čiji početak rada je planiran u prvoj polovici 2021., zatim proizvodnju maziva za što je trenutačno u izradi glavni projekt temeljem kojeg će se procijeniti isplativost projekta. Uz to, u planu je i logističko središte za koje je pripremljen prijedlog za odobrenje budžeta za izgradnju, a u tijeku je i ishođenje građevinske dozvole za solarnu elektranu. S druge strane, u Rafineriji nafte Rijeka u tijeku su pripreme terena za početak izgradnje postrojenja za obradu teškog ostataka vrijednog oko 4 milijarde kuna. Također, početkom lipnja u probni rad je pušteno i postrojenje Propan-propilen spliter vrijedno 550 milijuna kuna koje će proizvoditi visoko vrijedan proizvod za petrokemijsku industriju, a čije prve količine očekujemo do kraja mjeseca.

 

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

 

PR         

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr