INA pružila potporu projektu Općine Kostrena

  • INA pomogla kupnju ultrazvuka za novu ginekološku ordinaciju u Centru primarne zaštite Kostrena
  • Kao aktivan član lokalne zajednice, INA je i do sada bila pouzdan partner brojnim projektima Općine Kostrena

Zagreb, 6. listopada 2015. –  U Centru primarne zaštite Kostrena otvorena je nova ginekološka ordinacija za koju je inicijativu pokrenula Općina Kostrena. INA je, kao jedan od donatora, pomogla opremanje ordinacije ultrazvukom vrijednim 120.000 kuna.

Ordinaciju su svečano otvorili općinska načelnica, Mirela Marunić i ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Boris Ritoša. Obraćajući se prisutnima, načelnica Općine Kostrena je izjavila: „Otvaranjem ginekološke ordinacije u Kostreni, žene iz Kostrene, Bakra i Kraljevice neće više morati na preglede odlaziti u Rijeku. Zahvalila bih od srca svima koji su nam pomogli u realizaciji projekta o čijoj se potrebi govorilo gotovo 20 godina“.

Kao aktivan član lokalne zajednice Kostrena, INA se dokazala kao pouzdan partner u brojnim projektima i manifestacijama, a sudjelovanje u opremanju ordinacije koja će unaprijediti kvalitetu života u tom kraju, samo je jedan od primjera dobre suradnje.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 441 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr
Priloženi dokument