INA reagiranje

Poštovani,

nastavno na tvrdnje koje je danas iznijela hrvatska podružnica organizacije Greenpeace, želimo istaknuti da INA kao odgovorna kompanija kontinuirano i transparentno izvještava javnost o svim koracima koje poduzima vezano uz potonuće platforme Ivana D.

Najvažnije je istaknuti da na ovoj lokaciji više ne postoji nikakva opasnost, niti za ljude, niti za okoliš. U tom smislu naglašavamo da su s mjesta potonuća platforme Ivana D uklonjene sve potencijalno onečišćujuće tvari, a krajem lipnja ove godine bušotina je začepljena i stavljena u trajno sigurno stanje u skladu s najvišim standardima struke.

Prilikom redovitog nadzora stanja objekta, a s ciljem projektiranja sanacije uočen je razvijeni podvodni ekosustav koji je ovisan o konstrukciji platforme i koji se formirao i razvijao godinama prije no što je došlo do nesreće.

Video snimke s lokacije koje su nastale tijekom redovitih nadzora mjesta havarije, a koje su također dostavljene javnosti, dokazuju bujanje biljnog i životinjskog svijeta na i oko konstrukcije platforme. Jedina opasnost koja u ovom trenutku prijeti na ovoj lokaciji je opasnost od štete koja može nastati izvlačenjem olupine platforme iz mora prije nego što je proveden postupak procjene utjecaja takvog zahvata na okoliš.

Kompanija je tako više puta naglasila da je u okviru istrage uzroka potonuća izrađena i Inicijalna studija opravdanosti i izvedivosti djelomične dekomisije potonule plinske platforme Ivana D. U njoj je tim znanstvenika iz instituta Ruđer Bošković analizirao utjecaj potonule platforme na morski sustav, te je zaključio da bi potonulu platformu bilo tehnički relativno jednostavno, a znanstveno i stručno opravdano, pretvoriti u umjetni greben koji doprinosi razvoju bioraznolikosti lokaliteta jer sama olupina ne predstavlja opasnost za ljude, okoliš i imovinu. Slični slučajevi već postoje u svijetu te tako i na talijanskoj strani Jadrana. INA je otvorena za provedbu ideje stvaranja umjetnog grebena.

Vezano uz ovu problematiku, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 7. travnja 2023. donijelo Rješenje u kojem se traži provođenja daljnjeg postupka procjene utjecaja na okoliš. Tako se u iduće dvije godine ima izraditi nova sveobuhvatna studija utjecaja na okoliš, a koja će ponuditi varijantna rješenja vezano za uklanjanje metalne konstrukcije platforme (varijantna rješenja obradit će mogućnost vađenja olupine sa biološkim obraštajem na kopno ili njenu prenamjenu u umjetni greben na morskom dnu). Bilo kakvo postupanje suprotno navedenom, potencijalno bi imalo za ishod nenadoknadivu štetu podmorju Jadrana na ovom području te bi u srži bilo protivno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, članak 10. koji govori o obustavi djelovanja odnosno zahvata, koji imaju znanstveno dokazanu ili pretpostavljenu vjerojatnost štetnog i trajno štetnog utjecaja na okoliš, a osobito na sastavnice okoliša – bioraznolikost i krajobraz. Zahvat izvlačenja konstrukcije platforme je takav slučaj.

Kao što je to bio slučaj i do sada, INA će djelovati u skladu sa zakonskim okvirom te će postupiti u skladu s Rješenjem o procjeni utjecaja na okoliš u ovom predmetu.

Srdačan pozdrav

Korporativne komunikacije i marketing