INA slijedi zakonsku proceduru i štiti integritet kompanije

Zagreb, 6. studenog 2017. – S obzirom na status zaštićenog sindikalnog povjerenika, g. Sekulić nije dobio otkaz već otkazivanje ugovora o radu slijedi zakonsku proceduru koja podrazumijeva pokretanje procesa nadomjesne sudske odluke. Dok proces ne završi, g. Sekulić je zaposlenik Ine, sa svim pravima i obvezama. Međutim, g. Sekulić ponaša se kao da se na njega pravila ne odnose: prekršio je niz zakona, internih akata i etička načela INA Grupe zbog čega su mu i izdana pisana upozorenja te je pokrenuta gore navedena zakonska procedura. Neovlašteno je ulazio u poslovni prostor te je prekršio propise o sigurnosti i zaštiti na radu i propise o zaštiti od požara (pušio je, urinirao i koristio mobitel tamo gdje to nije dozvoljeno).

Također, g. Sekulić iznosi netočne tvrdnje o poslovanju kompanije te podatke koji spadaju u domenu poslovne tajne, kao i dovodi u pitanje vjerodostojnost Ininih financijskih izvještaja te na taj način obmanjuje javnost i svoje kolege. Kao što smo u nekoliko navrata navodili u financijskim izvještajima Rafinerija nafte Sisak je neprofitabilna.

Pokretanje procedure otkaza g. Sekuliću nužno je kako bi se zaštitio integritet kompanije i svih njenih zaposlenika i dionika.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 494 benzinske postaje u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR            
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument