INA stabilizirala svoju financijsku situaciju

Zagreb, 31. listopada – u razdoblju od prvih devet mjeseci INA je nastavila sa snažnim rezultatima. Neto dobit prvih devet mjeseci 2011. godine dosegnula je 2.072 milijuna kuna, što predstavlja porast od 1.512 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je neto dobit iznosila 560 milijuna kuna.

U spomenutom razdoblju INA je značajno povećala  EBITDA[1] i dobit iz osnovne djelatnosti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poboljšani rezultati posljedica su promjenjivih uvjeta u okruženju, napretka operativnog poslovanja i pozitivnog utjecaja ključnih projekata. Segment djelatnosti Istraživanje i proizvodnja bio je glavni pokretač unaprijeđenih rezultata za prvih devet mjeseci, uslijed viših cijena sirove nafte i povećane prosječne dnevne proizvodnje ugljikovodika koji su poduprli rezultate segmenta. Još uvijek vrlo izazovno rafinerijsko okruženje (sa smanjenom potražnjom na regionalnom tržištu i smanjenim rafinerijskim maržama)  kao i produljeno razdoblje optimizacije tijekom puštanja u rad hidrokreking postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka i požar u Rafineriji nafte Sisak, bili su glavni činitelji negativnih rezultata segmenta djelatnosti Rafinerije i marketing u prvih devet mjeseci 2011. godine.

U trećem tromjesečju 2011., INA Grupa dosegnula je EBITDA-u (bez jednokratnih stavki) u iznosu od 1.680 milijuna kuna, što predstavlja porast od 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao rezultat poraslih cijena ugljikovodika zajedno s većom prosječnom dnevnom proizvodnjom.

Ovom prilikom g. Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine istaknuo je da je INA ostvarila odlične rezultate još jednom ukazujući da je na putu stvaranja vrijednosti svojim dioničarima.
„Usmjerenost menadžmenta na veleprodaju i maloprodaju motornih goriva vidljiv je u posljednjim rezultatima. Također smo usmjereni na daljnji nastavak poboljšanja učinkovitosti poslovanja kontrolom troškova te daljnje unapređenje procesa nabave, s ciljem postizanja dodatnih ušteda. Istovremeno, također prepoznajemo potencijalna područja novih ulaganja kako bismo stvorili dodatnu vrijednost za naše dioničare. U proteklom razdoblju INA je značajno poboljšala svoju financijsku poziciju smanjivši neto dug  i razinu zaduženosti, te je tako osigurala buduća sredstva za potrebe financiranja novih razvojnih projekata. Kao rezultat napora uloženih u obnovu tijekom prethodna četiri mjeseca, očekuje se kako će Rafinerija nafte Sisak započeti s radom u studenom 2011. godine.

Međutim, svjesni smo izazova koji nam predstoje u smislu konkurencije te pooštravanja uvjeta poslovanja u inozemnim koncesijama, uslijed političkih previranja na područjima Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike. Razvoj događaja se kontinuirano i pažljivo analizira, uključujući i restriktivne međunarodne mjere protiv Sirije koje bi mogle imati negativne učinke na Inine prihode i razinu proizvodnje.“ – zaključio je g. Áldott.
[1] EBITDA = EBIT +amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranja

Priloženi dokument