INA sudjelovala na Danu karijera na RGN-u

  • INA predstavila studentima mogućnosti zaposlenja i inicijative usmjerene na studentsku populaciju
  • Dan karijera omogućava studentima upoznavanje s potencijalnim poslodavcima i daje im uvid u situaciju na tržištu rada

Zagreb, 10. listopada 2013. – INA je danas sudjelovala na Danu karijera u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je studentima RGNF-a predstavila mogućnosti zaposlenja u Ini i INA Grupi te projekte i inicijative usmjerene na mlade talente i studente.

S obzirom na dugogodišnju suradnju Ine i RGNF-a te činjenice kako su studenti koji diplomiraju na ovom fakultetu traženi profili za kompaniju, Inin štand zabilježio je veliki broj posjeta te su predstavnici kompanije rado odgovarali na brojna pitanja zainteresiranih studenata.

Dan karijera RGNF-a održava se s ciljem upoznavanja studenata s mogućnostima koje im se nude nakon diplomiranja, kako na poslovnom, tako i na znanstvenom polju. Ovim putem studenti stječu uvid u situaciju na tržištu rada i imaju priliku još za vrijeme studija upoznati potencijalne buduće poslodavce i ostvariti vrijedne kontakte. Središnji događaj bilo je predstavljanje potencijalnih poslodavaca iz Hrvatske i regije, predstavljanje programa cjeloživotnog učenja, institucija, agencija, muzeja involviranih u očuvanje i zaštitu geobaštine i gospodarenje prirodnim resursima te znanstvenih institucija.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr Priloženi dokument